Payback Sverige presenterar fakta omkring lobbyistanklagelser!

Annons.PDF

Payback Sverige beskylls med jämna mellanrum av dels GP och dels Lasse Wierup för att vara lobbyister för en specifik mc-klubb. Att det är just de två nämnda aktörerna som påstår detta är ju ingen tillfällighet då de under en lång tid varit de mest polisvänliga  aktörerna på marknaden. Man skulle ju kunna kalla dem lobbyister istället.

Fakta kring Payback Sveriges verksamhet

Payback Sverige har under det gångna verksamhetsåret drivit eller varit inblandade i 52 olika rättsliga ärenden. 45 av dessa ärenden kan räknas som en framgång vilket ger en procentsats på 86,5 vilket vi bedömer vara mycket gott. En person räknas som ett ärende oavsett om ett mål förts i flera instanser. Payback har drivit det stora flertalet av dessa fall i andra fall har vi skrivit yttranden, intyg, skrivelser i ärenden m.m.

I fyra av dessa ärenden, det vill säga 7,6 %, har Hells Angels MC varit inblandade. Två av dessa fyra ärenden har berört enskilda personers berövande av fri- och rättigheter samt ett har berört ett tavelärende i Eskilstuna Kommun som avser en förening närstående till klubben. I ett fjärde fall avseende att polisanmäla väst-, förenings- och personförbud i krogmiljö bad vi själva klubben om hjälp för att visa på bredden av motståndet mot sådana förbud oavsett klubbstatus. Den andra deltagande klubben var en smc-ansluten klubb som på samma villkor tillfrågades.

I 48 av 52 fall det vill säga i 92,3 % av fallen har andra klubbar eller enskilda bikers varit part varför påståendet helt uppenbart är grundlösa och bara ett billigt sätt av oseriösa journalister såväl som romanförfattare att misstänkliggöra Payback Sveriges verksamhet och därvid försöka vinna ökad tyngd för sitt eget arbete.

Payback Sverige är för och företräder hela bikerkulturen, för personer i eller ikring kulturen och för alla de bikerklubbar som har medlemmar som i normalfallen har körkort, äger hoj, kör motorcykel samt i övrigt upprätthåller bikerkulturens regler. Detta avspeglas ju också i bredden av de klubbar som valt att betala Premiummedlemskap i Payback Sverige. Vi står upp för de mindre namnkunniga bikerklubbarnas fri- och rättigheter likaväl som för Hells Angels fri- och rättigheter. I arbetet för bikerkulturens rättigheter är det lika viktigt att försvara alla klubbars rättigheter! Det finns ingen skillnad!

So cut the crap, Wierup och Sydvik!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin