Om den stora faran av ett kriminaliseringsförbud!

Annons.PDF

För polisen är klubbkriminalisering ett måste 

Payback Sverige har hela tiden varit högst medvetna om att den polisinitierade satsningen mot så kallad grov, organiserad brottslighet aldrig varit polismyndighetens slutmål i kampen mot bikerkulturen och bikerklubbarna. Anledningen står att söka i två saker:

1. För att få till stånd satsningen använde sig Polismyndigheten i parti och minut av en osann och uppförstorad bild av mc-kriminaliteten och vilka brottsområden olika klubbar var involverade i. Detta var bilder som polisen var högst medvetna om var falsarier och som de därför aldrig skulle kunna leda i bevis.

2. Efter hand skulle satsningen av ovanstående orsaker framstå som ett totalt fiasko vad avsåg arbetet mot bikerkulturen vilket den också självklart gjort då den som sagt i grundades i verkliga förhållanden. Polisen har haft vissa framgångar inom satsningen när de speciliserat sig på verkliga företeelseer. Hit kan räknas tillslag och beslag mot organiserade utländska haschodlingar, dopingmedelsförsäljare i organiserad form samt exempelvis mot det så kallade Södertäljenätverket. Men. mot mc-klubbarna har satsningen visat sig vara ett totalt fiasko och de lagföringar som skett mot enskilda individer är av den karaktär som skulle fångats upp inom sedvanlig polisiär linjeverksamhet varför de inte utgör ett mervärde av satsningen mot organiserad brottslighet vilket också Brå påpekat i olika rapporter.

Av ovanstående orsaker som var enkla att förutsäga förstod vi tidigt att en kriminalisering av mc-klubbarna måste vara och är polisens långsiktiga mål för att kunna behålla tilldelade resurser framöver. Och, där är vi nu. Förslaget som lagts kommer troligtvis inte att gå igenom i riksdagen under våren 2013. Men polisens resultat kritiseras av allt fler tunga aktörer varför förbudet inte kommer att skrinläggas här.

Lasse Wierup har drog igång poliskampanjen i sitt senaste romanalster “Helvetet inifrån” där han ägnar ett längre avslutande avsnitt till att förbereda allmänheten och sina läsare för ett direkt förbud mot mc-klubbar. Kampanjen återupptogs med större kraft via Kalla Fakta och tillhörande nyhetsprogram och uppföljande studiodebatter i direktsänd TV. Polisen kommer att framöver föra en intensiv debatt i frågan i media och framförallt genom medial påverkan vilket är den stora faran. För trots en mängd exeperters och kriminologers motstånd mot en särskild satsning mot organiserad brottslighet då de menade att sådan brottslighet inte existerade i Sverige lyckades polisen igenom mediala kampanjer och poltikerpåverkan likväl genomdriva satsningen och nu agerar de i desperation för att behålla sina surt, tillkämpade resurser. De vet att en kriminalisering är enda utvägen för att förhindra en nedmontering av svensk polis och de kommer därför aldrig att sluta kämpa för ett sådant förbud!

Vådan av ett kriminaliseringsförbud

Vådan av ett infört kriminaliserignsförbud är så mycket större än att ett antal klubbar förbjuds att verka i första skedet. De klubbarna kommer att överleva ändå men tvingas troligen att sluta bära väst men identifikationsmarkörer kommer självklart att likväl kunna tillämpas bara på andra vis. Det är ju inte så att klubbarna försvunnit i Tyskland utan de har till och med växt trots förbudet och lockat till sig fler medlemamr och supporters.

Vådan är istället två andra med konsekvenser för hela kulturen och alla klubbar!

1. Associeringsförbud. Rikspolischefen och andra poliser i Sverige har tidigare pratat om att röka ut Sverigemodellens klubbar samt att halvera antalet. Här kommer vi in på betydligt mer komplicerade konsekvenser vid ett förbud. Associeringsförbud. Genom att få en klubb kriminaliserad är det väldigt enkelt att liksom i fallet med Tragisk MC:s uppsägning av hyreskontrakt vidta åtgärder med hänvisning till att olika klubbar umgås och har umgänge med enskilda medlemmar i en kriminaliserad klubb eller med klubben specifikt och använda umgänget som ett verktyg gentemot andra klubabr för att beröva enskilda medlemmar eller klubbar deras medborgerliga och lagstadgade fri- och rättigheter. Där ligger en stor fara och där kan polis och myndigheter få de verkligt farliga verktygen i sin hand!

2. Fritt fram för polisens olagliga metoder Payback Sverige har de senaste åren fört en hård, juridisk kamp för att upprätthålla bikers fri- och rättigheter. Kampen har i första hand riktats mot polisens (men även andra myndigheters)många olagliga medel riktade mot bikerkulturens medlemmar. Denna kamp kommer om inte helt omöjliggöras så försvåras oerhört i ett enda slag vilket polisen är högst medveten om. Polisen har flera gånger uttryckt oro över att få nedstänt möjligheter till exempelvis olaga kontroller och olaga åsiktsregistrering för att nu bara nämna några exempel.

Genom ett kriminaliseringsförbud kan man säga att polisens arbetsmetoder i ett enda skede lagliggörs och blir legitima. Inte i lagen som sådan men genom att de verkställs mot kriminaliserade klubbar kommer de inte heller att föranleda några som helst åtgärder framöver då sådana klubbar inte längre har några juridiska rättigheter. Å vad gäller övriga klubbar kommer polisen att anföra exempelvis umgänget med kriminaliserade klubbar, besöka av medlemamr från sådana klubbar och liknande och därigenom tillse att inte heller sådana anmälningar eller processer kommer att leda någonstans framöver.

Och, häri ligger vådan och den stora faran av ett kriminaliseringsförbud!

Incestuöst samarbete mellan Wierup, media och polis:
http://www.payback.name/?p=8988

Stöd Payback – Payback stödjer dig!

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin