Payback Sverige bjuder in till årsmöte den 30 mars 2013!

Payback Sverige kommer att avhålla årsmöte den 30 mars 2013.

Plats: Vipers MC Norrköpings lokaler på adressen Sjötullsgatan 3 i Norrköping.

Tid: 17.00

Årsmötet kommer att efterföljas av ett enkelt barhäng för medlemmar, slutet sällskap.

Alla som inbetalt medlemsavgift för 2013, såväl enskilda medlemmar som klubbar som löst Premium- eller Standardmedlemskap (och alla de klubbarnas individuella medlemmar), hälsas hjärtligt välkomna att deltaga.

Klädsel: Valfri. Väst, supportertröjor av skiftande slag m.m.

Angående årsmötet

Payback Sveriges verksamhet är på grund av sin natur föremål för oönskat såväl som obefogat polisiärt intresse. Inte minst märkbart genom den direkt livsfarliga kontrollen mitt på en med åsiktsregistrering vid Payback Resistance Run 2012.

Vi kommer därför inte att offentliggöra hel verksamhetsberättelse med alla dess delar vad gäller antal medlemmar, ekonomi m.m då vi bedömer att motparterna har onödigt stora fördelar av sådan detaljinformation.

Vi kommer dock under årsmötet, inför våra medlemmar, både att presentera fullständiga uppgifter i alla detaljer samt välvilligt besvara och berätta kring alla uppkommande frågeställningar från våra medlemmar.

Vi kommer även att utdela dagordning i samband med insläppet till alla deltagare men ej i förväg publicera sådan på identiska,  ovanstående grunder.

Medlemmar som önskar inkomma med motioner (förslag) till årsmötet uppmanas att mejla in förslagen till: peter@payback.name senast den 1 mars 2013.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin