Kalendersida för att samla informationen kring Payback-aktiviteter!

Vi har nu skapat en speciell sida benämnd ”Kalender” för att förenkla informationsinhämtningen kring Payback Sveriges olika aktiviteter. Sidan specificerar de olika klara aktiviteterna för Payback under året med länkar till fullständig information kring vart och ett arrangemang. Hittills klara arrangemang såsom årsmötet, Payback Western Run samt det nationella Payback Resistance Run är självklart med och har försetts med länkar till varje evenemangs fördjupade information.

Se: http://www.payback.name/?page_id=9005

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin