Helt oproportionell och ounderbyggd razzia mot Hells Angels MC, Norrköping!

Polisen slog vid 04.30-tiden i natt till mot Hells Angels MC:s i Norrköpings lokaler. Ett 20-tal tungt beväpnade poliser bröt utan att i förväg identifiera sig sönder dörren till lokalen och tog sig in. Väl inne fortsatte polisstyrkan med att vandalisera inredningen, bortföra personer samt beslagta datorer, dokument samt en större mängd sprit och öl.

Polisen uppgav som skäl att det inkommit uppgifter om att en person för några veckor sedan köpt öl i lokalen…

Klubben gjorde efter samråd med klubbens advokat snabbt en anmälan till Polisens Internutredningsavdelning.

Payback Sveriges kommentar

Polislagen 8 säger: En polisman som har att verkställa en tjänsteuppgift skall under iakttagande av vad som föreskrivs i lag eller annan författning ingripa på ett sätt som är försvarligt med hänsyn till åtgärdens syfte och övriga omständigheter. Denna paragraf brukar kallas polisens behovs- och proportionalitetspincip och ska vara vägledande för all polisär verksamhet.

Att en person ska ha köpt öl i en lokal, en uppgift som klubben förnekar då de bara tillhandahåller alkohol till medlemmar, står självklart inte i proportion till insatsens utförande, innehåll eller storlek. Att en åklagare påstås ha beslutat om husrannsakan på så lite underlag torde också vara ett solklart fall av grovt tänstefel.

Insatsen har självklart inte betingatsav de omständigheter som polisen påstår. Likheterna med det under JO-utredning liggande fallet kring Punisher MC:s julfest är uppenbara. Oidentifierade poliser slår till utan att några lagliga omständigheter föreligger och vandaliserar lokaler och presenterar i efterhand fabricerade uppgifter såsom underlag för razzian. Vid julfesten påstods personer ha ringt in en anmälan, oidentifierbara personer ingen känner till och vars abonnemangsnummer undanhållits såväl JO som det juridiska ombudet. I fallet med HAMC Norrköping påstås en person ha köpt öl på en klubb vilket då skulle ge underlag för vandalisering, beslag av dokument, datorer och alkohol…

Polisen fortsätter uppenbarligen att ljuga och fabricera uppgifter som ska grunda husrannsakningsbeslut. Uppgifter som de vägrar presentera faktiska bevis för och där myndigheter hittills hållit polisen om ryggen och inte tvingat polisen att lägga korten på bordet. Hur länge skall denna mc-rasism få fortgå? Hur länge ska polisen få trakassera och förfölja mc-klubbar utan laga grund? Bara så länge media och andra myndigheter tillåter det…

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin