View Post

JO-anmälan rörande olaga kroppsvisitering och olaga husrannsakan av bikers färdigställd!

Payback har nu färdigställt och insänt en JO-anmälan rörande olaga kroppsvisitation och olaga husrannsakan av två bikers! Händelseförlopp Två enskilda bikers under bilfärd blir stoppade för en vanlig trafikkontroll innefattande alkoholmätning, körkort och fordonsägare. När poliserna upptäcker att passageraren är iförd supportkläder tillkallas förstärkning. Ytterligare en bil med två poliser anländer och verkställer därefter utan att …

View Post

Polisen har utefter JO-anmälan inlett en polisutredning kring tjänstefel i samband med polisinsatsen mot Hells Angels MC Luleås kräftskiva!

Positivt överraskad av polisutredning! Ibland blir en lite överraskad! Idag damp det in ett brev från Polisregion Nord som berättade om att Polisen själva beslutat inleda en polisutredning avseende tjänstefel inklusive grovt m.m. ikring polisens insats mot Hells Angels MC Luleås kräftskiva. Detta är ett helt nytt fenomen som vi inte tidigare varit med om …

View Post

JO-anmälan inlämnad för polisinsatsen mot Hells Angels MC Luleå kräftskiva! Tredje JO-anmälan på drygt tre veckor!

Bakgrund Payback Sverige har som juridiskt ombud sammanställt och insänt JO-anmälan rörande polisinsatsen mot Hells Angels MC Luleås kräftskiva för inbjudna gäster. Anmälan har fått diarienummer: 7065-2017 JO-anmälan är den tredje inom knappt tre veckor där Payback som juridiskt ombud gjort JO-anmälningar över bikerövergrepp. Om Polisinsatsen Den 9 september 2017 höll Hells Angels MC Luleå en …

View Post

Ännu en JO-anmälan utefter polisinsats med olaga id-kontoll, kroppsvisitation, fotografering hot, LOB-omhändertagande m.m

Bakgrund Payback Sverige har som juridiskt ombud anmält ännu ett ärende till JO för granskning av legaliteten i polisinsatsen. En klubb på väg till en mc-fest stoppas av polisen för id-kontoll, fotografering, fordonsgenomsökning, kroppsvisitation, hot samt omhändertagande enligt LOB. När det gäller LOB-omhändertagande föreligger närmast identiska omständigheter med ärendet kring två personer från Red Devils …

JO-svar nu inlämnat i ärendet kring den poliserkända olaga husrannsakan hos en mc-klubb!

JO-svar inlämnat i ärendet rörande olaga husrannsakan m.m. hos mc-klubb! I den pågående JO-utredningen rörande bland annat Olaga Husrannsakan hos en klubb har Payback i samarbete med klubben nu utarbetat ett svar och insänt till JO inför kommande beslut i sakfrågorna. Polisen har redan erkänt olaga husrannsakan! Ärendet är det tidigare skildrade där Polismyndigheten sensationellt faktiskt …

Polisinsatsen mot BHC-festen är nu JO-anmäld!

   Den stora polisinsatsen riktad mot deltagarna på helgens BHC-party har nu JO-anmälts enligt nedan av Payback genom vice ordförande, advokat Ismo Salmi. JO-anmälan länkas till nedan. Anmälan avseende poliskontroller utan laga grund Jag får härmed på uppdrag av PayBack, som är en ideell organisation för motorcykelklubbar som ingår i den s.k. hoj-kulturen i Sverige, inge …

Ny JO-anmälan inlämnad om olaga intrång, våldsanvändning, olaga id-koll, olaga registrering m.m.

Ny JO-anmälan mot Polismyndigheten och Polisregion Mitt!  Payback Sverige har idag inlämnat ännu en JO-anmälan inkluderande, ett flertal foton och filmer, rörande Polisregion Mitt insats mot en mc-klubb. Polisen inträngde på privat klubbhusområde med cirka 10 personer, fyra bilar och hund. Polisen registrerade personer och fotograferade fordon, begärde id av folk på plats, filmade och fotograferade …

473 gängskjutningar varav 156 mord outredda och polisen prioriterar bikerkontroller!???

Massiv och olaga kontroll av deltagare på BHC-partyt i Eskilstuna! BHC-partyt brukar vara en mycket välbesökt och likaså mycket ordnad tillställning (liksom alla andra bikerevenemang för den delen). Bikers från hela landet möter upp för att ha trevligt och umgås under städade former helt annorlunda än hur det ser ut exempelvis på en lördagkväll på valfri …

Olaga polistrakasserier på grund av klubbens medverkan i Sverigemodellen!

På grund av klubbens medverkan i Sverigemodellen så trakasserade polisen olagligt en klubbmedlem Den 14 augusti var jag och en klubb broder på klubben och snickrade samt installerade el. Vi var båda nyktra. Jag stod 2 meter upp på en stege och klamrade en elkabel när polismännen Nicklas Skarin och Jörgen Stridsman kom och anklagade …

Payback berömmer Polismyndigheten efter sensationell JO-utveckling! Polisen erkänner olaga husrannsakan och media skildrar saken!

En lika sensationell som ovanlig händelseutveckling kring bikerkulturen! Polisen medger olaga husrannsakan! I den pågående JO-utredningen kring bland annat en husrannsakan hos en mc-klubb har en sensationell händelseutveckling ägt rum. Polismyndigheten läxar upp sin egen Polisregion mitt och medger att en husrannsakan på en mc-klubb ägt rum utan att lagstöd förelegat. Detta faktum är närmast …

Vittnesmål om JO-anmälan för olaga husrannsakan och tvångsmedelsanvändning mot biker!

Vittnesmål om polisens påhitteanledning till husrannsakan och tvångsmedelsanvändning mot biker! Payback Sverige har som juridiskt ombud för en klubbmedlem i region 6 anmält Polismyndigheten samt Polisregion Öst till JO för legalitetsprövning av polisinsatsen i sin helhet samt specifikt i delar av olaga id-kontroll, olaga husrannsakan, olaga kroppsvisitering samt olaga kroppsbesiktning Bakgrund Xxx lämnar sin bostad via …

Ytterligare en bred JO-anmälan inlämnad avseende olaga och trakasserande masskontroller!

Bred och övergripande JO-anmälan rörande trakasserande kontroller! Payback Sverige har, som juridiskt ombud, under torsdagen inlämnat en bred och övergripande JO-anmälan avseende olaga kontroller! Anmälan avser kontrollernas legitimitet och berättigande, legaliteten specifikt i kropps-visitationerna, idkontrollerna och fordonsgenomsökningarna. Anmälan avser ett antal personer ur två föreningar som under en tidsperiod understigande en månad utsatts för fem …