• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Payback Sverige JO-anmäler polisen för extremt långsam handläggning – myndighetssabotage, i ärendet kring Julfesten hos Punisher MC!

Payback Sverige JO-anmäler polisen för extremt långsam handläggning – myndighetssabotage, i ärendet kring Julfesten hos Punisher MC!

Scandbike2013A4b.PDF

Bakgrund

I Payback Sveriges första stämningsärende,  mot Polisen för de många inslagen av olaga handlingar gentemot deltagarna i julfesten hos Punisher MC, har nu en JO-anmälan inlämnats.

För att kunna driva en stämning till tinget måste otvetydiga bevis på att en tvist verkligen föreligger presenteras. Det innebär konkret att ena parten framlägger ett skadeståndsyrkande varefter den andra parten vägrar att uppfylla kraven.

Förlopp – En studie i myndighetssabotage!

I fallet med ärendet kring Polisens olaga tillslag mot julfesten hos Punisher MC skickade Payback Sverige skadeståndsyrkande till polisen 2014-02-18. Polisen underlät att svara trots uppmaning att svara senast 2014-03-03. Svaret från polisen inkom dock först 2014-06-11, drygt tre månader för sent! När polissvaret väl anlände var det bara resultatet av att polisen i onödan begärde ytterligare förtydliganden rörande skadeståndsyrkandet vilket endast utgjorde en fördröjande åtgärd då det ursprungliga yrkandet var närmast övertydligt!

Efter att Payback inskickat ytterligare en svarsskrivelse inkom slutligen Polismyndigheten i Skåne med sitt svar den 8 oktober. Nästan åtta månader efter begäran om svar rörande skadeståndsanspråket! En tidsrymd som ej kan betecknas som något annat än ett klart myndighetssabotage i enda avsikt att försena den stämning av Polismyndigheten som nu kommer. Ett typexempel på hur polisen arbetar och agerar i dagens Sverige i avsikt att försena eller direkt hindra alla åtgärder för att ställa polisen inför rätt för begångna övergrepp!

Alla frågor i ärendet ställs till Payback Sveriges presstalesman, vice ordförande och advokat Ismo Salmi. Kontaktuppgifter: http://www.salmipartners.se/medarbetare/stockholm/ismo-salmi/

JO-anmälan

Ursprungligt skadeståndsyrkande

JO kritiserar polisen på sju olika punkter!:
http://www.payback.name/?p=10793

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin