JO utreder Payback och Wheel Legs MC:s anmälan över masskontroll!

JO har beslutat att granska och utreda ärendet  kring masskontrollen på Wheel Legs MC i samband med Österlen Rumle Run den 28 maj 2011. Polismyndigheten skall ha inkommit med svar senast den 27 januari 2012.

Payback gjorde såsom juridiskt ombud för Wheel Legs en anmälan av den fullkomligt oproportionella kontrollen i samband med evenemanget. Polisen satte in 27 polismän för att kontrollera 30 deltagare i runet. Efter att polisen utan tillstånd trängde in på privatägd mark spärrades alla ut- och infarter till klubbhuset och samlingsområdet  av och samtliga deltagare utsattes för systematiska alkoholtester och fordonskontroller. I samband med kontrollerna kontrollerades och registrerades även samtliga deltagares identitet.

Att ärendet överhuvudtaget tas upp får anses som en stor framgång för bikerkulturen då som Ystads Allehanda helt riktigt skriver i artikeln om ärendet: Att polisens agerande anmäls till JO är inte ovanligt men de flesta fall avskrivs direkt. I 10-12 fall om året i Skåne leder en anmälan till att JO går vidare med ärendet. 

Att JO beslutat att ta upp fallet bör även i förlängningen innebära att vi får ett beslut på legaliteten i masskontroller överlag då för det första en sådant yrkande framställdes i anmälan och ett beslut svårligen kan skrivas så det inte blir prejudicerande även i för liknande kontroller i framtiden!

Wheel Legs tillhör mc-sfären och det räcker för att de ska omfattas av det förebyggande arbetet!

Thomas Servins bord, biträdande polisområdeschef och högst ansvarig för den operativa verksamheten, säger följande till Ystads Allehandas reporter om anledningen till polisinsatsen i samband med Österlen Rumble Run:  Gängkriminalitet är ett stort problem som vi jobbar mot på olika sätt. Wheel Legs tillhör mc-sfären och det räcker för att de ska omfattas av det förebyggande arbetet. 

Vad Servin alltså säger att bara det faktum att man är en mc-klubb är underlag nog för att räknas som gängkriminella och därmed omfattas av förebyggande arbete…

Självklart, finns det inget som helst lagstöd för vad Servin här uttalar. Det visar bara på polisens redan förut visade totala förakt för lag och ordning och att de är beredda att lägga hur stora resurser som helst och sätta in obegränsat med personal för att försöka bevisa vad de under över 20 års miljardrullning misslyckats kapitalt med. Nämligen, att bevisa att en enda mc-klubb skulle vara en kriminell organisation. Hur länge och med hjälp av hur många miljarder skall  polisen få fortsätta jaga sina egenskapade fantomer och hjärnspöken?

Ystads Allehandas artikel i ärendet:
http://www.ystadsallehanda.se/simrishamn/article1584407/Mc-klubb-JO-anmaler-polisen.html

Om polisinsatsen och JO-anmälans utformning:
http://www.payback.name/?p=3178

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin