• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Ytterligare en bred JO-anmälan inlämnad avseende olaga och trakasserande masskontroller!

Ytterligare en bred JO-anmälan inlämnad avseende olaga och trakasserande masskontroller!

WeAreJustice_80mm.PDF

Bred och övergripande JO-anmälan rörande trakasserande kontroller!

Payback Sverige har, som juridiskt ombud, under torsdagen inlämnat en bred och övergripande JO-anmälan avseende olaga kontroller! Anmälan avser kontrollernas legitimitet och berättigande, legaliteten specifikt i kropps-visitationerna, idkontrollerna och fordonsgenomsökningarna.

Anmälan avser ett antal personer ur två föreningar som under en tidsperiod understigande en månad utsatts för fem olika kontroller. Kontrollerna har inneburit id-kontroll, kroppsvisitationer och fordonsgenomsökningar

Vid inget av tillfällena har poliserna uppgivit vare sig tjänsteid, visat tjänsteid eller uppgivit namn trots att kontrollerade personer angett att de vill ha uppgifter för att kunna JO-anmäla händelserna.

Tre JO-anmälningar på kort tid!

Payback Sverige har som juridiskt ombud under en kortare tidsperiod kompletterat JO-anmälan eller sammanställt och inlämnat JO-anmälan avseende:

– Polisens insats mot MC Sala: http://www.payback.name/?p=15889

– Bred och övergripande JO-anmälan rörande legaliteten i husrannsakningar hos tre olika klubbar i Skåne och Blekinge: http://www.payback.name/?p=16155

-Bred JO-anmälan rörande legaliteten över olaga kontroll, idkontroll och fordonsgenomsökningar:
http://www.payback.name/?p=16302 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin