• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Ännu en JO-anmälan utefter polisinsats med olaga id-kontoll, kroppsvisitation, fotografering hot, LOB-omhändertagande m.m

Ännu en JO-anmälan utefter polisinsats med olaga id-kontoll, kroppsvisitation, fotografering hot, LOB-omhändertagande m.m

Bakgrund

Payback Sverige har som juridiskt ombud anmält ännu ett ärende till JO för granskning av legaliteten i polisinsatsen. En klubb på väg till en mc-fest stoppas av polisen för id-kontoll, fotografering, fordonsgenomsökning, kroppsvisitation, hot samt omhändertagande enligt LOB.

När det gäller LOB-omhändertagande föreligger närmast identiska omständigheter med ärendet kring två personer från Red Devils MC Sala där personerna inte heller var berusade utan omhändertogs på grund av polisens hämndbegär. I fallet med personerna från Red Devils MC har JO utdelat kritik mot Polisen och JK har utdömt skadestånd till båda personerna. Och nu har polisen därefter kopierat händelserna… 

Ärendets innehåll

Fyra personer på väg till en mc-fest i bil, 2017-09-23, blir stoppade av polisen. Samtliga personer inklusive föraren avkrävs körkort/id av polisen. Först efter att en person ställt frågan om varför de ska framvisa körkort och polisen sagt: ”Jaså, du är en sån där” hänvisar polisen till att personen kan vara efterlyst.

Alla fyra personer tvingades sedan ställa sig en bit ifrån varandra, ta av jacka och väst för att därefter bli kroppsvisiterade. På frågan om vad de var misstänkta för svarade polisen ingenting.

Polisen gjorde därefter en husrannsakan av bilen och samtliga personer blev fotograferade i alla vinklar liksom bilen.

Klagande uppger även att polisen såväl provocerade som smutskastade de utsatta personerna.

Polisen fann ett knogjärn och en självförsvarsspray i bilen vilket medför att polisen utan att bevis föreligger anklagar klaganden för att vara ägare till. Trots att personen förnekar ägande och innehav av föremålen fortgår polisen med att anklaga honom för såväl brott mot knivlagen som vapeninnehav. Den klagande förnekar återigen innehav såväl som ägande av föremålen varvid polisen hotar/försöker utpressa den klagande med yttrandet att om han inte erkänner ägande/innehav av föremål så får fordonsägaren ta skulden.

(Oavsett var ett misstänkt föremål påträffas måste polisen via teknisk undersökning binda föremålet till person via fingeravtryck m.m.)

Polisen hotar därefter med att företa husrannsakan i den klagandes bostad och framtvingar också den klagande att ge uppgifter om sambons namn och adress varför hotet är reellt.

Polisen vill också förhöra den klagande 2-3 gånger varvid den klagande uttlalar att om han är misstänkt för något har han rätt till ett juridiskt ombud.

Polisen går därefter åt sidan och pratar med en kollega och säger: ”Vi tar in honom på en LOB”.

Polisen går sedan tillbaka till den klagande och påstår att han är så berusad att han inte kan ta hand om sig själv vilket den klagande ifrågasätter och berättar att han druckit cirka 2,5 öl under resan till Gnarp.

Polismannen menar då att han luktade alkohol och höll en öl i bilen när vi stoppades. Den klagande får order att sätta sig i polisbilen. En order som den klagande följer. Väl sittande blir den klagande trots tidigare id-kontroll utfrågad rörande sitt namn varvid den klagande korrekt svarar Xxx och ställer en motfråga vad polisen heter. Polisen svarar att han heter”polis”…

(Polis får bara omhänderta person om han är så berusad att han inte kan ta hand om sig själv och inga andra personer finns som kan ta hand om personen. I detta fall föregicks omhändertagandet av en lång diskussion utan misstankar kring berusningsgrad och fler klubbröder fanns tillhanda för att kunna ta hand om sin broder…)

Den klagande återupptar därefter frågan om varför han ska bli inlåst för fylla när han är i det närmaste nykter. Polisen ger då det föga uttömmande och ej juridiskt relevanta svaret: ”Det vet du nog”.

Den klagande blir därefter inlåst på Hudiksvalls polisstation cirka 22.45 och släpptes cirka 05.30 av en polis som vill hålla förhör med honom med anledning av att han är misstänkt för brott mot knivlagen såväl som vapenbrott.

Den klagande upprepar sin tidigare begäran att om han är misstänkt vill han ha ett juridiskt ombud. Den klagande får därefter hämta kläder och övriga tillhörigheter och släpps formellt.

Antalet poliser på plats för insatsen var cirka 10 stycken fördelade på tre bussar, 3 patrullbilar, 1 civilbil samt därutöver en hundpatrull. Polisbemanningen påvisar direkt att kontrollen i samband med en mc-klubbsfest inte var en vanlig trafikkkontroll utan hade för avsikt att i stor skala kontrollera identitet och registrera och scanna id-kort och genomsöka de fordon som sökte sig till mc-klubbsfesten. 

Yrkanden

I ärendet yrkas att JO granskar legaliteten i

– avkräva legitimation av personer som ej är brottsmisstänkta och ej framför fordon 

– att kroppsvisitera de klagande samt genomsöka det fordon som de klagande färdas uti då inga särskilda omständigheter föreligger som ger objektivt stöd för att vapen ska komma att påträffas. 

– omhändertaget enligt LOB då den klagande ej var berusad.

– polisens fotograferande av de klagande.

– Polismans uppträdande kring aktuell polisinsats.

– polis på plats uttalade hot samt utefter Europakonventionens artikel 6.2 att alla har rätt att betraktas såsom oskyldig till dess att personens skuld bevisats. 

Relaterade artiklar:

JO-kritik mot polisen för olaga LOB-omhändertagande

JK-skadestånd till bikers som utsattes för olaga gripande enligt LOB

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin