Polisens Chappen-kontroller och oproportionerliga insats nu JO-anmäld!

Payback Sverige har nu sammanställt och till JO insänt de från olika klubbar inkommande anmälningsunderlaget rörande polisens kontrollformer och oproportionerliga polisinsats i samband med evenemanget Till minne av Swedish Bike Meet den 1-3 juni 2012.

Anmälan avser de många kränkande formerna av kontroller och direkta åsiktsregistreringar polisen utsatte i första hand de besökande ryggmärkesklubbarnas medlemmar och anhöriga för men även polisens makalöst överdrivna insats som enligt vår bedömning utgör ett klart brott mot Polislagens 8:e paragraf, den så kallade behovs- och proportionalitetsprincipen.

Som stöd för det sistnämnda framkom ju i efterhand det faktum att Chappens ägare proklamerade att de nu lägger ned träffen då polisen inte vill ha träffen och att de helt enkelt inte har råd att arrangera träfen längre på grund av polisens bevakninskostnader.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin