• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Paybacks presstalesman Ismo Salmi står återigen förtjänstfullt upp för bikers rättigheter i media!

Paybacks presstalesman Ismo Salmi står återigen förtjänstfullt upp för bikers rättigheter i media!

WeAreJustice_80mm.PDF

Vice ordförande advokat Ismo Salmi och Payback står upp för bikerkulturen!

Payback Sveriges presstalesman och vice ordförande, advokat Ismo Salmi försvarar ytterst förtjänstfullt bikerkulturens rättigheter i media rörande den JO-anmälan som inskickats för Paybacks räkning och som gäller polisinsatsen riktad mot BHC-festen förra helgen.

Ismo Salmi säger: – Problemet är att polisen använder lagstiftningen på ett felaktigt sätt och det har Hells Angels tröttnat på. Vi vill öppna ögonen för dem att de inte kan använda sig av lagstiftningen på det här sättet, och att de slutar med sina kontroller mot Hells Angels, säger Ismo Salmi, advokat på advokatfirman Salmi & Partners som företräder Payback.

Polisen försvarar sig med att de haft lagstöd!

Christer Sjökvist, chef för lokalpolisområde Eskilstuna, uppger att polisen fått information om att den fest som hölls kunde vara större, och insatsen gjordes för att förebygga ordningsstörningar.

– Det har funnits förutsättningar för de insatser vi gjort på plats, och det har funnits ett laga stöd och då har polisen använt sig av det. Det är den bedömning vi gjort men jag har respekt för att det kan finnas en annan bedömning och då kan man vända sig till JO som man gjort i det här fallet, säger Christer Sjökvist.

Den krassa verkligheten rörande polisens påstådda lagstöd!

Payback Sverige behöver tydligen återigen undervisa Polisen i vad lagstöd innebär. Ett lagstöd innebär att det klart och tydligt framgår ur lagen, i en specifik lagparagraf, att polisen har rätt att göra en viss sak. Det fodras således ett klart och direkt uttryckt stöd i lagen. (Regeringsformen 1:1)

Så är inte fallet i att kräva id, kroppsvisitera och genomföra husrannsakan av en hel rad icke misstänkta personer i samband med en fest. Det krävs konkreta och enskilda brottsmisstankar i varje fall och för varje åtgärd som polisen verkställde mot personer vid BHC-festen. Åtgärderna utgör tvångsmedel och kan inte användas generellt exempelvis för att förhindra påstådda ordningsstörningar.

Vi vill härunder ännu en gång uppmana polismyndigheten att läsa på Europadomstolsdomen (som utförligt redogörs för i kommande Bikerlagboken) som avser just kontroller. I domstolsutslaget som Sverige, som nation och därmed även polisen har en ovillkorlig förpliktelse att följa, fastslås att kontroller och genomsökning av fordon, väskor m.m. direkt strider mot Europakonventionens, artikel 8, Rätten till skydd för privat- och familjeliv!

Domstolen uttalar:

Inte ens i fråga om ett så allvarligt område som terrorism fann domstolen det befogat att polisen utan grundad misstanke om brott fick uppehålla och begära id-handling av enskilda personer.

Endast om polisen har välgrundade misstankar om att en viss person – misstänkt för ett specifikt brott –kommer att vara på en viss plats, en viss tid kommer saken i annan dager.

Råd till Polisen!

Återigen uppmanar Payback Sverige därmed polisen att återutbilda chefer och personal i vad som faktiskt gäller avseende kontroller, fordonsgenomsökningar, husrannsakningar samt vad som gäller för att personer ska behöva legitimera sig.

Lär om och gör rätt!

Relaterade artiklar:

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/payback-jo-anmaler-eskilstunapolisen?cmpid=del%3Apd%3Any%3A20161006%3Apayback-jo-anmaler-eskilstunapolisen%3Anyhv

http://ekuriren.se/nyheter/eskilstuna/1.4427386-efter-hells-angels-festen-i-eskilstuna-polisen-jo-anmals

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin