• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Payback berömmer Polismyndigheten efter sensationell JO-utveckling! Polisen erkänner olaga husrannsakan och media skildrar saken!

Payback berömmer Polismyndigheten efter sensationell JO-utveckling! Polisen erkänner olaga husrannsakan och media skildrar saken!

 

En lika sensationell som ovanlig händelseutveckling kring bikerkulturen! Polisen medger olaga husrannsakan!

I den pågående JO-utredningen kring bland annat en husrannsakan hos en mc-klubb har en sensationell händelseutveckling ägt rum. Polismyndigheten läxar upp sin egen Polisregion mitt och medger att en husrannsakan på en mc-klubb ägt rum utan att lagstöd förelegat. Detta faktum är närmast sensationellt  avseende polisens arbete mot bikerkulturen då det knappast någonsin ägt rum tidigare att polisen begånget misstag.

Polisens medgivande av olaglighet skildras i media!

Att Polismyndigheten faktiskt medger och erkänner att husrannsakan varit olaglig har också gjort att såväl tidningar som Sveriges Radio och Sveriges Television skildrat händelsen. Se nedanstående länkar

Mycket bra arbetat, Polismyndigheten!

När man som Payback under hela sin verksamhetsperiod ofta angripit polisens olaga insatser i mycket skarpa och väldigt klara ordalag och utdelat mycket frän kritik så ska ju Payback heller inte vara sena eller orättfärdiga när Polismyndigheten faktiskt gör ett utmärkt arbete och står upp för Sveriges lag. Därför säger Payback idag: Mycket bra arbetat, Polismyndigheten!!

Förhoppning om ett nytt polisiärt synsätt på bikers och lagens upprätthållande!

Vi hoppas att erkännandet av begånget misstag från Polismyndighetens sida också är början på en ny trend kring polisens arbete mot bikerklubbarna! Att Polisen, med alla de stora uppgifter som ligger framför myndigheten att lösa och framgångsrikt bekämpa, har börjat styra om arbetet igenom att rikta fokus mot konkret begångna brott, samt mot olika former av konstellationer utanför bikerkulturen som faktiskt begår allvarlig och systemhotande brottslighet.

Payback har tidigare anmält till Polismyndigheten att vi är beredda att sätta oss ner och förutsättningslöst inleda dialog och förhandlingar kring bikerkulturen. Ett erbjudande som fortfarande kvarstår!

Paybacks fortsatta arbete kring JO-anmälan

Payback Sveriges arbete, såsom juridiskt ombud i ärendet, går nu vidare. Vi kommer i samarbete med klubben att utarbeta ett svar i alla stycken kring polisens yttrande och insända för att JO därefter ska fatta beslut, vilket efter polismyndighetens medgivande, självklart bör utmynna i kritik mot Polisens insats mot mc-klubben!

Vi går nu vidare med att besvara Polisens skrivelse i alla stycken.

Under tiden glädjer vi oss åt att Polismyndigheten själva fastslagit att en misstanke om eget bruk av narkotika inte ger lagstöd för att genomföra husrannsakan på en mc-klubb! Tidigare har en sådan misstanke obligatoriskt godkänts av myndigheterna när det har avsett bikers trots att all form av lagstöd i sak saknats.

Vi bör också härunder påpeka att personen ifråga hade ett helt negativt provsvar vilket även poliserna på plats var medvetna om då de redan samtalet med personen en halvtimme innan misstanke, som av en händelse plötsligt uppstod, för att därefter utmynna i ett beslut om husrannsakan på klubben…

Tidigare artikel om JO-anmälan för olaga husrannsakan m.m. hos mc-klubb:
http://www.payback.name/?p=17150

Artiklar i media under gårdagen:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=6526979

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/polisen-backar-om-husrannsakan-hos-mc-klubb

http://www.unt.se/uppland/uppsala/polisen-backar-om-tillslag-mot-mc-klubb-4386376.aspx

[the_ad_placement id=”after-content”]

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin