• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • JO-anmälan rörande olaga kroppsvisitering och olaga husrannsakan av bikers färdigställd!

JO-anmälan rörande olaga kroppsvisitering och olaga husrannsakan av bikers färdigställd!

Payback har nu färdigställt och insänt en JO-anmälan rörande olaga kroppsvisitation och olaga husrannsakan av två bikers!

Händelseförlopp

Två enskilda bikers under bilfärd blir stoppade för en vanlig trafikkontroll innefattande alkoholmätning, körkort och fordonsägare.

När poliserna upptäcker att passageraren är iförd supportkläder tillkallas förstärkning.

Ytterligare en bil med två poliser anländer och verkställer därefter utan att några brottsmisstankar föreligger kroppsvisitation av båda personerna samt en fullkomlig fordonsgenomsökning, husrannsakan.

Identiskt med tidigare JO-ärende där polisen medgav fel och fick kritik av JO!

Ärendet är närmast identiskt med JO-ärende, diarienummer 3023-2016 där en biker blev kroppsvisiterad och avkrävd id utanför en verkstadslokal utan att brottsmisstankar förelåg.

Bikern frågade varför samt om han var misstänkt för brott? Polisen svarade nekande varför bikern säger att han då inte har skyldighet att legitimera sig. Polisen kallar då på förstärkning varefter skyddsvisitering verkställs. Ärendet blir därefter föremål för JO-utredning. Polisen medger att insatsen skett utan erforderligt lagstöd i yttrandet till JO, A297.435/2016, enligt följande: Det faktum att personen tillhör 1 %-miljön kan inte ensamt ligga till grund för kroppsvisitation. Polisen tillägger också att “Det är viktigt att Polisens åtgärder inte uppfattas som utslag av obefogade trakasserier”.

JO beslutar därefter enligt följande: Polislagen 19, 2:a stycket ger polisen befogenhet att genomföra kroppsvisitation i förebyggande syfte i den utsträckning det behövs för att söka efter vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att användas vid brott mot liv eller hälsa, om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att ett sådant föremål kan förklaras förverkat enligt 36 kap. 3 § brottsbalken.

Polisen måste emellertid kunna peka på någon konkret omständighet, exempelvis tidigare iakttagelser, som ger objektivt stöd för ett antagande att vapen kan komma att påträffas vid en visitation. Det är väsentligt att tvångsåtgärderna inte tillämpas på ett sätt som uppfattas som obefogade trakasserier.

Som Polismyndigheten anfört kan inte enbart dessa omständigheter ligga till grund för en kroppsvisitation enligt den aktuella bestämmelsen utan det måste finnas en konkret omständighet som ger objektivt stöd for att ett vapen eller något annat farligt föremål kan komma att påträffas vid visitationen. Någon sådan omständighet har det inte funnits i detta fall. Polismyndigheten ska därför kritiseras för att ha utfört en kroppsvisitation utan att det fanns grund for det.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin