• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • JO-anmälan inlämnad för polisinsatsen mot Hells Angels MC Luleå kräftskiva! Tredje JO-anmälan på drygt tre veckor!

JO-anmälan inlämnad för polisinsatsen mot Hells Angels MC Luleå kräftskiva! Tredje JO-anmälan på drygt tre veckor!

Bakgrund

Payback Sverige har som juridiskt ombud sammanställt och insänt JO-anmälan rörande polisinsatsen mot Hells Angels MC Luleås kräftskiva för inbjudna gäster. Anmälan har fått diarienummer: 7065-2017

JO-anmälan är den tredje inom knappt tre veckor där Payback som juridiskt ombud gjort JO-anmälningar över bikerövergrepp.

Om Polisinsatsen

Den 9 september 2017 höll Hells Angels MC Luleå en kräftskiva för inbjudna vänner. Festen var alltså inte en sedvanlig mc-klubbsfest vilket tydligt framgår exempelvis ur videofilmen benämnd ”Videouppbrytning övervåning”. Ett flertal kvinnor, äldre personer samt personer utan föreningstillhörighet tillhörde de inbjudna gästerna.

19.15 stormade plötsligt polisen in från två håll. Från ena hållet insatsstyrkan och från andra hållet sedvanlig polis medan en helikopter hovrade över det privata området.

Cirka 40 poliser deltog samt därutöver tre personer från Kronofogden. Polisen anlände i 5 bussar och cirka 10 personbilar därutöver, såväl målade som civila! Även helikopter och 3 st sökhundar medverkade i insatsen.

Flera personer hindrades från att lagligen filma polisinsatsen vilket närvarande föredömligt dokumenterat.
Två personer avvisades och polisen hotade också två gånger att skjuta en av medlemmarnas hundar som befann sig i en husvagn.

Poliser på plats slog sönder fönster samt dörren i balkongdörren trots att andra poliser, som kunnat öppna dörren, redan fanns på övervåningen samt att dörrarna var öppna på nedervåningen vilket tydligt framgår ur bifogad filmsekvens benämnd: Video uppbrytning övervåning. Därutöver bröts dörren till källaren och toaletten upp trots att de utsatta personerna erbjöd sig att låsa upp dörrarna som dessutom vid tillfället var olåsta.

Alla 70 stycken festdeltagare hölls inne på tomten varefter de efterhand blev visiterade, avtvingade id samt registrerades samtidigt som alla bilar genomsöktes. Efterhand som polisen var färdiga med var och en avvisades personerna ut på vägen. Polisen kontrollerade och visiterade alla efterhand vilket innebär att vissa relativt snabbt var klara medan det för andra tog över en timme. Vid direkt förfrågan huruvida person var misstänkt för något svarade polisen nej!

Samtliga fordon stod parkerade inne på tomten, vilken polisen under hela insatstiden betraktade som en brottsplats, varför i realiteten ingen kunde avvika med fordon så länge polisinsatsen pågick.

Under hela insatsen spöregnade det. Personerna var klädda i t-shirts och liknande tunna kläder och förhindrades att få tillgång till nödvändiga och varmare kläder för att kunna hålla värmen. En diabetiker bad om att få sin nödvändig medicin och får vänta ”väldigt länge” innan polisen kommer med den.

När personer på plats frågade om orsaken till insatsen fick de bara svaret att det får ni läsa i tidningarna imorgon.

Två personer forslades bort och blev lämnade på en parkering 3-4 km bort i regnet.

Yrkanden till JO

JO-anmälan yrkar att JO granskar:

– Legaliteten i polisinsatsen mot Hells Angels MC Luleås kräftskiva i stort samt specifikt gentemot Polislag 8, behovs- och proportionalitetsprincipen.

– Legaliteten i Polismans uppträdande kring aktuell polisinsats.

– Legaliteten i polis på plats uttalade hot om att skjuta medlems hund.

– Polisens skadegörelse vid anmäld insats utefter Rättegångsbalken 28:6 såväl som utefter Polislag 8, behovs- och proportionalitetsprincipen.

– Att polisen återkommande påstår att de inte äger kunskap om vad PL 27 är. Då polislagens dokumentationsplikt är en väsentlig del i allmänhetens möjligheter att få information kring olika integritetskränkande åtgärder som riktas emot dem så är det av väsentlig betydelse att enskilda polismän vet vilka lagliga skyldigheter som åligger polisen som organisation.

– Legaliteten i den registrering utefter förenings- eller bikerkulturtillhörighet som polisen vid varje mc-event de är närvarande vid verkställer.

– Legaliteten i polisens obstruerande av de klagandes lagliga rätt att filma polis under tjänsteutövande.

-Legaliteten och omständigheterna kring att avvisa två personer utefter Polislag 13.

– Legaliteten i att avkräva legitimation av personer som ej är brottsmisstänkta i samband med de olaga frihetsberövandena av de klagande och övriga gäster.

– Legaliteten i att kroppsvisitera de klagande och övriga gäster speciellt utefter det faktum att poliser på plats uttalade att inga brottsmisstankar förelåg mot någon person.

– Legaliteten i polisens olaga frihetsberövande av de klagande och övriga gäster.

Se videon när polisen bryter sig in och slår sönder balkongfönster och dörr:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10212680731164717&id=1579121359

eller klicka här

Tidigare JO-anmälningar i oktober

JO-anmälan av trakasseri och förföljelse av biker samt olaga id-kontroll, olaga kroppsvisitation och fordonsgenomsökning!

Ännu en JO-anmälan utefter polisinsats med olaga id-kontoll, kroppsvisitation, fotografering hot, LOB-omhändertagande m.m

 

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin