• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • JO-anmälan av trakasseri och förföljelse av biker samt olaga id-kontroll, olaga kroppsvisitation och fordonsgenomsökning!

JO-anmälan av trakasseri och förföljelse av biker samt olaga id-kontroll, olaga kroppsvisitation och fordonsgenomsökning!

Bakgrund

Payback Sverige har som juridiskt ombud anmält två olika kontroller ingående i ett ärende. Extra intressant i sammanhanget är att en av de klagande blir kontrollerad i båda fallen och även är identisk med den person som i JO-ärendet 3023-2016 tidigare fått Polisen att medge just att polisen gjort sig skyldig till en olaga kroppsvisitation då han även då kontrollerades utan föreliggande brottsmisstanke, enligt följande: Polisen medgav att insatsen skett utan erforderligt lagstöd i yttrandet till JO, A297.435/2016, enligt följande: Det faktum att personen tillhör 1 %-miljön kan inte ensamt ligga till grund för kroppsvisitation. Polisen tillägger också att Det är viktigt att Polisens åtgärder inte uppfattas som utslag av obefogade trakasserier”.

JO utdelade därefter kritik mot polisen enligt nedanstående: Som Polismyndigheten anfört kan inte enbart dessa omständigheter ligga till grund för en kroppsvisitation enligt den aktuella bestämmelsen utan det måste finnas en konkret omständighet som ger objektivt stöd for att ett vapen eller något annat farligt föremål kan komma att påträffas vid visitationen. Någon sådan omständighet har det inte funnits i detta fall. Polismyndigheten ska därför kritiseras för att ha utfört en kroppsvisitation utan att det fanns grund for det.

Payback har som juridiskt ombud därefter också yrkat skadestånd för olaga kontroll och kroppsvisitation till JK för den tidigare olaga polisinsatsen i ärende med diarienummer: Dnr 5054-17-4.3

Det finns därför gott juridiskt fog när polisåtgärderna nu återupprepas att hävda just trakasserier och förföljelse!

Aktuellt ärendets innehåll

JO-anmälan avser två olika händelser av den anledningen att en av de klagande är deltagare i båda händelserna och även varit klagande i en tidigare JO-utredning där polisen medgav felaktig myndighetsutövning och där JO därefter kritiserade Polismyndighetens insats. Att personen därefter utsatts för ytterligare två, som vi bedömer saken, helt olaga kontroller med flera olika olaga åtgärder utgör därför trakasserier alternativt förföljelse enligt brottsbalkens bestämmelser.Vi återkommer till den saken längre fram i JO-anmälan.

Den första anmälda polisinsatsen ägde rum den 20 juli kl 01.00 2017. Två av de klagande har varit och fiskat när polisen kör blåljus bakom dem för att uppmärksamma dem att stanna. Föraren visar efter begäran körkort och blåser även i alkomätare efter uppmaning.

Polisen begär därefter id av XXX varvid det plötsligt uppstår problem när han identifierats. Bägge personerna kommenderas ut ur bilen. XXX blir visiterad, får sin väska genomsökt och även fordonet genomgås. Yy utfrågas hur han känner XXX samt kring hans koppling till klubben och blir därefter även han visiterad

Den andra anmälda polisinsatsen ägde rum den 24 augusti kl 19.05. Sss, Lll och XXX träffas för att ta en fika. Medan de tre klaganden sitter och fikar på en bänk, med i XXX fall hojen och i Sss och Lll fall var sin bil, parkerad dyker plötsligt polisen upp och påstår att personerna ifråga har vapen på sig och att någon observerat vapnen. De visiterar samtliga personer men hittar ingenting. Polisen genomsöker därefter utan framgång även XXX:s sadelväskor på hojen. 2 av 3 närvarande poliser är också väldigt otrevliga under insatsen. Polisen genomsöker således bara XXX väskor trots att de enligt uppgift fått ett tips om att någon skulle sett att personerna hade vapen??

Till saken hör också att polisen innan visitationen av de klagande säger att de klagande inte är misstänkta för något brott!??

Anmälan avser yrkande på att JO granskar legaliteten i
– ID-kontroll av personer i fyra fall som ej framför fordon
– Kroppsvisitation
– Fordonsgenomsökning
– Polismans uppträdande
– Trakasseri/Ofredande/förföljelse av XXX i tre fall

Relaterade artiklar:

JO-kritik

JK-skadeståndsyrkande

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin