• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • 473 gängskjutningar varav 156 mord outredda och polisen prioriterar bikerkontroller!???

473 gängskjutningar varav 156 mord outredda och polisen prioriterar bikerkontroller!???

overvakning

Massiv och olaga kontroll av deltagare på BHC-partyt i Eskilstuna!

BHC-partyt brukar vara en mycket välbesökt och likaså mycket ordnad tillställning (liksom alla andra bikerevenemang för den delen). Bikers från hela landet möter upp för att ha trevligt och umgås under städade former helt annorlunda än hur det ser ut exempelvis på en lördagkväll på valfri krog…

Polisen som ju tycker om att hänga där bikers är kunde dock inte motstå frestelsen att försöka förstöra den trevliga stämningen genom att genomföra helt olagliga masskontroller av besökarna på festen.

Paybacks advokat Ismo Salmis redogörelse för polisinsatsen

Payback Sverige advokat var på plats för att filma och diskutera med polis på plats. Han redogör om insatsen enligt följande:

Polisen förspanade på eftermiddagen i en buss.

Runt kl 20 anlände runt tio bilar, såväl målade som inhyrda, både bussar och kombin. Säkerligen runt 15 poliser. Jag fotograferade noga, samt hade ett lite längre samtal med insatschefen, som uppgav att fråga var om en trafikkontroll, som ändrades till PL 20-kontroll på grund av närheten till Hells Angels klubblokal, när jag ifrågasatte kroppsvisitationer och husrannsakan i bilar. Även förbipasserande gående blev kroppsvisiterade och husrannsakan gjordes i väskor.

Polisen uppträdde sakligt, med undantag för en som ifrågasatte min närvaro i hans närhet.

Klar grund för JO-anmälan således.

Det handlar inte om polisens bristande resurser! Det handlar om polisens felprioriteringar!

Polisen har länge beklagat sig över bristande resurser för såväl utredande verksamhet som på fältet. Trots att det idag ligger 473 olösta gängskjutningar (ej bikerrelaterade) varav 156 mord på polisens bord anser likväl polisen att de har resurser för att genomföra en hel mängd resultatlösa kontroller (läs: trakasserier) av bikers. Det handlar således inte om bristande polisresurser som Payback länge hävdat utan det handlar helt och uteslutande om felaktiga prioriteringar som gör att polisen är i kris och har en brottsuppklarningsprocent som sjunkit från 41 till 14 %!

Det är nu hög tid att Polismyndigheten inte bara läxar upp Region Mitt för att ha utfört en olaga husrannsakan i en klubblokal utan även styr upp och styr om såväl region mitt:s som alla andra polisregioners verksamhet och prioriteringar! Sluta med er fixeringsjakt på bikers och börja ta tag i gängskjutningar, autonoma områden, systematiska bilbränder, stenkastningar mot räddningspersonal samt alla våldtäkter och kvinnoövergrepp i landet. Sverige faller bokstavligen sönder framför era ögon medan ni står och fluktar på bikers!

Ärendets vidare gång!

Payback kommer självklart att lämna in en JO-anmälan över polisinsatsen med eget vittnesmål samt filmer över insatsen. Mer info omkring detta kommer när anmälan är färdigställd.

För masskontroller är olagliga vilket åtminstone rättsavdelningen på Polismyndigheten säkerligen är högst medvetna om. Det finns ju även en förarglig liten dom i Europadomstolen som slår fast följande: Inte ens i fråga om ett så allvarligt område som terrorism fann domstolen det befogat att polisen utan grundad misstanke om brott fick uppehålla och begära id-handling av enskilda personer och då än mindre att genomsöka fordon, väskor m.m. Och, eftersom domstolens praxis är bindande för alla parter till Europakonventionen, bland dem Sverige, saknar parterna rätt att bryta mot praxisen.

Så hör efter med rättsavdelningen, kalla tillbaka drevet och sätt in dem på andra spår än bikers framöver! Så kommer säkert belöningen igenom en klart ökade brottsuppklarning väldigt snabbt!

Omkring denna Europadomstolsdomen informeras utförligt i den kommande Bikerlagboken…

Relaterade artiklar:

Om polis i kris: Från 41 till 14 % uppklarade brott och från 300 000 till 100 000 lagföringsbeslut!
http://www.payback.name/?p=17812

Artikel om gängskjutningar

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin