• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Vittnesmål om JO-anmälan för olaga husrannsakan och tvångsmedelsanvändning mot biker!

Vittnesmål om JO-anmälan för olaga husrannsakan och tvångsmedelsanvändning mot biker!

WeAreJustice_80mm.PDF

Vittnesmål om polisens påhitteanledning till husrannsakan och tvångsmedelsanvändning mot biker!

Payback Sverige har som juridiskt ombud för en klubbmedlem i region 6 anmält Polismyndigheten samt Polisregion Öst till JO för legalitetsprövning av polisinsatsen i sin helhet samt specifikt i delar av olaga id-kontroll, olaga husrannsakan, olaga kroppsvisitering samt olaga kroppsbesiktning

Bakgrund

Xxx lämnar sin bostad via baksidan på huset och sätter sig i bilen. Då dyker det upp en kvinnlig polis och efterfrågar körkort varefter hon överlämnar körkortet till en kollega som går iväg med kortet och ringer ett samtal. Kollegan återkommer först efter 10 minuter.

Under tiden kollegan är borta frågar personen den kvinnliga polisen vad som händer och får svaret att de letar efter en bil som är lik Xxx:s. Efter ytterligare en stund återupprepar personen frågan vad som händer varpå den kvinnliga polisen svarar att hon inte kan uppge det, vilket han väl förstår…

Kollegan lägger på telefonen och kommer fram och säger till Xxx att han är misstänkt för att vara narkotikapåverkad varpå de visiterar Xxx. Poliserna meddelar därefter att de ska göra en husrannsakan varpå de går in och inleder husrannsakan. Husrannsakan utförs i bil, bostad och förråd.

Tre andra kvinnliga poliser har anlänt och kör Xxx till polishuset där de genomför kroppsbesiktning,förhör samt tar urinprov.

Till saken hör att polisen som mottog körkortet och gick och ringde ett samtal inte ens såg på Xxx varför han inte heller kunnat gjort bedömningen att Xxx var påverkad av någon substans. Han gick istället direkt iväg med körkortet och ringde sin chef varefter han återkom och meddelade att Xxx var misstänkt för narkotikabrott… Därutöver anger den kvinnliga polisen initialt att kontrollen genomförs på grund av att Xxx:s bil liknar en annan som polisen letar efter.

Alla polisåtgärder sker utefter påhittekonstruerad anledning!

Kommentar: I ärendets inledning påstås att X från början anges kontrolleras för att han har en bil som liknar en eftersökt bil utvecklades ärendet utan att personen som telefonerar högre befäl till att istället avse misstanke om narkotikabrottslighet utan att polisen som ringer ens har sett personen eller konfererat med kollegan. Vi ser här ett typexempel och ett graverande exempel på en poliskonstruerad (läs: påhittad) misstanke i avsikt att kunna ge underlag för husrannsakan!

På samma vis använder polisen denna konstruerade misstanke till att genomföra såväl id-kontroll, kroppsvisitation, kroppsbesiktning samt urinprov.

Alla polisiära åtgärder sker således utefter konstruerade och påhittade anledningar varför de skedde helt utan lagstöd därvid är olagliga.

Behöver vi påpeka det självklara? Nej, det behöver vi inte men vi gör det ändå!: Urinprovet var helt negativt, nollresultat, för alla testade substanser!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin