• Justitieminister Beatrice Ask avvisar inte ett västförbud! Skriv på Paybacks namninsamling om du vill bikerkulturen skall fortleva!

  Idag följer Svenska Dagbladet upp gårdagens artikel om Morgan Johansson, ordförande i Justiteutskottets utspel om att utreda hur ett kommunalt västförbud skall kunna utformas samt uttalandet om att Ambitionen måste vara att de här grupperna upplöses.
 • Nu vill politikerna förbjuda mc-klubbarna! Skriv på Paybacks namninsamling!

  Socialdemokraterna tycks vilja bygga en ny framgångsvåg på orealistika och populistika utspel samt på att manövrera sig runt olika regelverk. Inte olikt vare sig Håkan Juholts beteenden i fråga om reseräkningar och bostadsersättningar och inte heller olikt polisens lagvidriga sätt att manövrera sig runt gällande domslut i västförbudsfrågan.
 • Hälsning från Bikerkulturen till Socialdemokraterna: Om du förbjuder yttrandefriheten i Sverige så står Europakonventionen åter!

  Under måndagen publicerades en artikel i Aftonbladet där flera olika Socialdemokratiska företrädare får komma till tals och ge sin syn på så kallade västförbud. Artikeln handlar om att Socialdemokraterna vill montera ner och begränsa den grundlagsskyddade yttrandefriheten i form av rätten att bära mc-väst i krogmiljö. Anledningen står att söka i att socialdemokraterna på kommunal […]
 • Öppet brev från Payback Sverige till Justitieminister Beatrice Ask!

  Payback Sverige har mejlat nedanstående brev och frågeställningar till Justitieminister Beatrice Ask Bakgrund Tre olika kommuner – Göteborg, Luleå och Eskilstuna – har under de senaste åren försökt att förbjuda mc-västar utefter olika utformning. I samtliga fall har Sveriges domstolsväsende avslutat prövningen av fallen och förklarat att ett väst- eller klädförbud oavsett inriktning och utformning […]
 • Västförbudsdomen i Högsta Förvaltningsdomstolen!

  Högsta förvaltningsdomstolen meddelade inte prövningstillstånd i ärendet kring Luleå kommuns västförbud i komunala lokaler som ägs eller hyrs ut av kommunen. Kammarrättens dom vinner därför laga kraft och det kommunala beslutet om västförbud är olagligförklarat och undanröjt! Såsom skäl att avslå Luleå kommuns begäran om prövningstillstånd i Högsta Förvaltningsdomstolen anförs följande skäl: ”För att Högsta […]
 • Även Luleå kommuns västförbud olagligförklarades i Högsta Förvaltningsdomstolen!

    Högsta Förvaltningsdomstolen (tidigare regeringsrätten) har för andra gången på kort tid fattat beslut om att ett västförbud strider mot yttrandefriheten och grundlagen. Då Högsta Förvaltningsdomstolen är Sveriges högsta rättsinstans i ärendet är domen också prejudicerande och har full rättsverkan över hela Sverige avseende kommunala kläd- och/eller västförbud. I Mars 2011 beslöt Högsta Förvaltningsrätten att ett kläd- och […]
 • Från västförbud över klädförbud till förbud mot själva personerna bakom västarna!

  När det första kommunala västförbudet klubbades igenom menade många att det är inget att lägga energi på då bikers inte behöver gå med väst på krogen. Det må vara hur det vill med den saken. Det är ju i vilket fall som helst principen, valfriheten och särbehandlingen som kampen mot ett kläd- och västförbud handlar […]
 • Västförbud nu även på Värnamodagarna! Polisstaten är här!

  Rättsrötan griper allt vidare omkring sig i Sverige När ett land drabbas av rättsröta och det sker en glidning i rättssäkerheten och demokratin går det i regel snabbt utför. Det blir ett allt mer sluttande plan. Detta fenomen är ingen nyhet för bikers men övriga befolkningen väntar ännu på ett kallt uppvaknande till ett nytt […]
 • I Historiens Backspegel– Del 1: Om västförbuden och den svenska copycatpolisen!

  För att få kännedom om samtidens olika företeelser krävs det ibland att man vänder blicken bakåt och ser på historien. Jag har valt ut ett antal korta texter från Jörn Jönke Nielsens bok ”Endnu ett liv” som behandlar västförbudens initiering och vilka argument och metoder som användes i Danmark under slutet av 80-talet och början […]
 • Information: Payback Sverige har kontaktat festarrangören Luleå Expo!

  Payback Sverige har kontaktat Luleå Expos ordförande Margit Eklund och informerat om rättsläget kring västförbuden och gett möjlighet för arrnagörerna att på frivillig väg stoppa väst- och klädförbuden på Norrbottens-arrangemangen. Nästa steg är rättsliga åtgärder vilka steg är genomtänkta och färdiga att sätta i aktion.
 • Luleå kommun och Polisen trotsar domslut och lag. Inför olagligt klädförbud på Luleåkalaset!

      Luleå kommuns företag Luleå Expo har i samråd med Polismyndigheten i Luleå fattat beslut om västförbud på Luleåkalaset samt på Piteå Dansar och Ler som inleds imorgon, torsdag. I Norrbottens-kurirens artikel står följande att läsa: ”Personer med klädsel kopplad till de kriminella gängen kommer inte att släppas in på området. Arrangören Luleå Expos […]
 • Polisens motiv för att i strid med lag och domslut bekämpa klädsel istället för kriminalitet??!!

  Denna artikel är i huvudsak riktad mot media på grund av det stundande övergripande rättsfallet. Därför är artikeln också av en längre och analyserande karaktär. En politisk skrivelse med ett syfte, således. Bakgrund Polisen har varit drivande vad gäller införandet av västförbud runt om i landets kommuner och dess krogar. Ett faktum som bikerkulturen hela […]
 • Uppdaterad! Ny form av hot mot mc-västar – Västen ett brottsverktyg som kan förverkas!?

                Artikeln har uppdaterats då ytterligare information publicerats avseende rättsfallet! En helt ny form av hot mot bikerkulturens kläder, mc-västen, har satts i bruk. I en rättegång i Falun hävdade åklagaren att en  persons mc-väst skulle förverkas då han burit den i samband med gärningen varför västen utgjorde ett brottsredskap. Åklagare […]
 • Sanningen kryper fram – Restaurang bekänner att polisen styr västförbuden!

  Under lördagen kastades en man ut från en restuarang i Sandviken på grund av att han bar en mc-väst. Restaurangägaren uppger att: ”Våra gäster blir rädda när de ser folk med mc-märke”.  Det må vara hur det vill med den saken. Jag tror nog de flesta hör hur falskt det skorrar  kring yttrandet och ser man […]
 • Nu införs förbud mot plagg med tryck- eller brodyr som anger grupp- eller föreningstillhörighet!!??

  Om Norrbottens polismyndighet Polisen i Norrbotten måste vara den mest kriminella polismyndigheten i Sverige någonsin. De har bevisligen bombhotat en nyhetsredaktion. De har högt uppsatta anställda som systematiskt uppsöker fastighetsägare och arbetsgivare i mening att förhindra uthyrning och avsluta anställningar för mc-klubbsmedlemmar. De har under över ett års tid inte fullföljt den brandtekniska undersökningen av en […]
 • Payback publicerar insändare om västförbud!

  Payback har publicerat en insändare och ett inlägg kring västförbud! Var gärna behjälpliga i att bemöta kommentarer framöver kring artikeln. Länk till artikeln: http://op.se/opinion/insandare/1.3703354-om-mc-vastar-pa-krogen
 • Om MC-västar på krogen – Ett genmäle!

  I tre olika artiklar skildrar idag Östersundsposten bruket av mc-västar på krogen. Två föreningar har polisanmält krogarna på orten för diskriminering i och med att de förvägrades inträde. Östersundsposten låter krögarna, föreningarna, diskrimineringsombudsmannen, polisen och kommunerna komma till tals i saken. Kortfattat kan de olika aktörernas inställning till ett västförbud sammanfattas som följer:
 • Västförbud – enligt diskrimineringslagen eller enligt yttrandefriheten!

  Det har droppat in en del frågor på sistone från olika klubbar om skillnaden i att polisanmäla västförbud enligt diskrimineringslagen eller utefter rätten till yttrandefriheten. Jag har därför valt att åskådliggöra skillnaden och besvara frågeställningen i denna skrivelse.
 • Finska JO: Polisen handlade lagstridigt, då den förbjöd MC-väst!

  Polisen handlade i strid med lagen då den förbjöd en person att använda väst på en motorcykelmässa och uppmanade honom att avlägsna sig från platsen, anser finska riksdagens biträdande justitieombudsman (BJO)
 • Payback Sverige och Outbreak MC polisanmäler två krogar för västförbud och brott mot yttrandefriheten!

  Såsom Payback föranmälde redan den 17 juni i samband med JO-anmälan rörande en olaga kontroll så återkommer vi nu med en riktad anmälan gällande västförbuden på landets krogar. http://www.payback.name/?p=3101
 • Payback publicerade genmäle i Eskilstuna-Kuriren!

  Payback har publicerat ett genmäle, i papperstidningen såväl som i nätupplagan, av Eskilstunakuriren. Ämne: Västförbud. Ett ämne som finns all anledning att återkomma till under veckan. Håll er uppdaterade på Nättidningen Payback. Paybacks inlägg: http://ekuriren.se/ledareasikter/insandare/1.1081397-vastforbud-olagligt-och-avskaffat Insändaren som Payback gav genmäle på: http://ekuriren.se/ledareasikter/insandare/1.1078296-dags-for-kuriren-att-vara-med-i-grannfejden
 • Svar från Kommunförbundet rörande ”Västförbuden” samt Paybacks utvärdering

  Payback har skickat två Öppna brev till SKL – Sveriges Kommuner och Landsting. Breven har innehållit uttömmande information rörande domstolsutslagen kring de kommunala västförbud som blivit införda och ogiltigförklarade de senaste två åren. Ett svar har nu inkommit från SKL och ifrån den person som handlagt ärendet, Germund Persson.
 • Fredrik Reinfeldts ställningstagande för mc-västar – ord för ord!

  Kampanj som gav resultat! Genom att under de senaste månaderna föra en intensiv kampanj via så kallade ”Öppna brev” med direkt information om västdomarna samt via en medialt mycket uppmärksammad debattartikel i Aftonbladet om västförbuden har vi fört in bikerkulturen i media och i debatten. Genom att hela tiden hänvisa till bevisbara fakta kring domar […]
 • Fler inslag om mc-västar, statsminsterns uttalande för mc-västarna och Payback

  Mer om mc-västar, statsministerns ställningstagande att mc-västar är ok och Paybacks ställningstagande för mc-västarnas vara! http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=83&grupp=10974&artikel=4489643 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=4491504 För övriga kommentarer kring reportaget:  http://www.payback.name/?p=2391
 • Payback och Statsministern i Ekot och P1 Morgon om västförbuden!

    Payback förekommer idag i reportage om västförbuden i radion. I två olika inslag i programmet P1 Morgon samt under dagen i nyhetsinslag kring programmet Ekot. Här framträder Payback, Fredrik Reinfelt, Lasse Wierup och Yvonne Stålnacke. Det intressanta i sammanhanget är att Fredrik Reinfelt klart och tydligt tar ställning emot en kommande lagstiftning om västförbud! Om Lasse […]
 • Öppet brev till Justitieutskottets Johan Pehrson (Fp)

  Payback har skickat ett brev via mejl till Johan Pehrson, ledamot av justitieutskottet och allmänt betraktad som Alliansens nästa justitieminister. Johan Pehrson är också det tyngsta namnet och den mest kända politikern bland justitieutskottets ledamöter. Brevet innehåller frågor om västförbud, skyltförbud och dialog mellan olika parter.
 • Verkligheten bakom ”Bror Duktigpolisen” i Luleå!

  Under förra veckan publicerade Norrbottens Kuriren och Norrländska Socialdemokraten ännu en gång ett antal artiklar om Hells Angels Luleå där polisen ensidigt fick möjlighet att utveckla sin talan. Då ett antal av dessa uttalanden görs endast i avsikt att få bort fokus från polisens egna tillkortakommanden och då uttalandena även bygger på direkt felaktiga uppgifter, […]
 • Polisen försöker ljuga sig fria från ansvaret för västförbuden!

      Kungsbacka I en artikel rörande Kungsbacka kommuns västförbud ljuger närpolischef Christer Bartholdsson i ett medvetet försök att rädda ansiktet på polismyndigheten efter de sex olika förnedrande nederlagen vad gäller försöken att införa så kallade västförbud inom landets krognäring samt inom kommunala lokaler.
 • Information om Högsta Förvaltningsdomstolens dom i Västförbudsmålet!

  Ytterligare info om Högsta Förvaltningsdomstolens dom i Västförbudsärendet I Högsta Förvaltningsdomstolen beslut står följande att läsa: Högsta Förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens dom står därmed fast. Högsta Förvaltningsdomstolen finner att det inte har kommit fram skäl att meddela prövningstillstånd. I nedanstående pdf-fil kan hela beslutet läsas. Högsta Förvaltningsdomstolens dom
 • Krog tog ställning mot Västförbud – Mister alkoholtillstånd!

  Luleå kommun har beslutat dra in alkoholtillståndet för Allstar Sportbar i Luleå. Det är en sak som inträffar runt om i landet närmast dagligen och därför normalt sett inte förorsakat något större bry. Men när det gäller just restaurangen Allstar ringde varningsklockorna direkt.
Sida 2 av 3«123 »