• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Luleå kommun och Polisen trotsar domslut och lag. Inför olagligt klädförbud på Luleåkalaset!

Luleå kommun och Polisen trotsar domslut och lag. Inför olagligt klädförbud på Luleåkalaset!

 

 

Luleå kommuns företag Luleå Expo har i samråd med Polismyndigheten i Luleå fattat beslut om västförbud på Luleåkalaset samt på Piteå Dansar och Ler som inleds imorgon, torsdag. I Norrbottens-kurirens artikel står följande att läsa: ”Personer med klädsel kopplad till de kriminella gängen kommer inte att släppas in på området. Arrangören Luleå Expos vd Margit Eklund menar att de vill motverka symbolerna och inte människorna i sig”.

SR Norrbotten skriver: Margit Eklund berättar också att Luleåkalaset kommer att införa ett klädförbud för personer med kläder som har särskilda symboler som kan kopplas till kriminella gäng.
– De hälsar vi hjärtligt välkomna, men inte i den så kallade uniformen.

Har ni haft så tidigare?
– Nej, det var Överkalix som startade med det här och så har vi övriga hakat på”

 

En förfrågan hur Luleå Expo motiverar västförbudet med avseende på domsluten i frågan har redan avsänts till Margit Eklund från Paybacks sida!

Västförbud strider mot yttrandefriheten och är redan förbjudet i Luleå kommun!

Luleå Expo är ett kommunalt företag som i samarbete med polisen nu öppet trotsar Kammarrättens dom i fallet med Luleå kommuns olagligförklarade västförbud. Förvaltningsrätten och Kammarrätten har upphävt Luleå Kommuns tidigare västförbud på grundval av att ett sådant förbud i kommunala lokaler samt i lokaler som ägs eller hyrs ut av kommunen strider mot yttrandefriheten och saknar stöd av eller bemyndigande i lag.

Till detta faktum skall läggas att i samband med att  Eskilstuna Kommuns klädförbud tidigare prövats samt underkänts i Sveriges högsta domstol i ärendet, Högsta Förvaltningsdomstolen,  domslutet därmed har full rättsverkan i hela Sverige intills en ny prövning skett eller att lagen förändrats.

Luleå kommun och Polismyndigheten i Norrbotten är härmed de enda bevisat kriminella organisationerna!

Fallet är således solklart. Luleå Kommun bryter liksom den initierade parten Polismyndigheten i Norrbotten direkt mot lagen och uppvisar ett närmast historiskt förakt för Sveriges domstolar och dess prejudicerande domslut. När fallet är så solklart och uppenbart, och i och med det faktum att alla parter är ytterst medvetna om lagbrottet på grund av den infekterade debatten i ämnet, kan Payback inte uttala anat än att att såväl Luleå kommun som Norrbottens Polismyndighet nu tagit ett avgörande steg ut i laglöshetens träsk och i och med den uppenbara uppsåtet i brottsligheten numer måste betrakas som de enda organisationerna i Sverige som är bevisat kriminella!

Payback Sverige kommer självklart att föra fallet till Europadomstolen, som en del i det stora övergripande ärendet, och samtidigt begära ett gigantiskt skadestånd. Fallet är ju glasklart då domsluten redan finns och då bevis säkrats för att kommunen och polisen tillsammans initierat västförbudet.

SR Norrbottenartikeln:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=4620377

Västförbudsartikeln:
http://www.kuriren.nu/nyheter/default.aspx?articleid=6010958

Pressträffsartikeln från idag om Polisens pressträff i ärendet:
http://www.polisen.se/Varmland/sv/Aktuellt/Pressmeddelanden/Norrbotten/Presstraff-om-festivaler/

Luleå Expo:s bolagsordning:
http://www.lulea.se/download/18.7635e7cc1303d4bbd5480009762/Bolagsordning+Lule%C3%A5+Expo.pdf

 

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin