Sanningen kryper fram – Restaurang bekänner att polisen styr västförbuden!

Under lördagen kastades en man ut från en restuarang i Sandviken på grund av att han bar en mc-väst. Restaurangägaren uppger att: ”Våra gäster blir rädda när de ser folk med mc-märke”.  Det må vara hur det vill med den saken. Jag tror nog de flesta hör hur falskt det skorrar  kring yttrandet och ser man på det övriga artikelinnehållet framstår det nog som glasklart att en annan part talar igenom restaurangägaren.

För i nästa andetag kryper sanningen fram: ”Polisen har rekommenderat att avvisa dem med mc-märken”, säger en av delägarna i restaurangen. Enligt honom finns det en överenskommelse mellan polisen och restaurangerna i Sandviken om att avvisa dem som har mc-märken på kläderna.

Det finns inte något i vår lagstiftning som stödjer att polisen ska styra vilken dresscode som gäller på krogen!!??

Kommer ni ihåg artikeln från Kungsbacka där närpolischef Christer Bartholdsson betygade att  inga påtryckningar ligger bakom västförbudet inom krognäringen i Kungsbacka Kommun och att polisen inte har någon aktiv del i detta västförbud. Bartholdsson fortsatte därefter med att säga: “Det är solklart. Det finns inte något i vår lagstiftning som stödjer att polisen ska styra vilken dresscode som gäller på krogen”.

Under loppet av ett par dagar har nu först tre krogar i Överkalix och Övertorneå bekännt att polisen medverkar vid klädförbudet och nu säger även en krog i Sandviken att polisen har rekommenderat dem att avvisa personer med mc-väst! Hur skall nu Bartholdssons uttalande från Kungsbacka tolkas att det inte finns någonting i vår lagstiftning som stödjer att att polisen skall styra vilken dresscode som gäller på krogen?

Polisen initierar och styr väst- och klädförbuden runt om i Sverige. Det har vi hela tiden visst och sagt och nu finns det ingen väg bakåt för polisen längre. Det är ett faktum och de poliser som påstått annat under en längre tid har beslagtagits med att ljuga. Det är den ena saken i sammanhanget. Den andra saken är att Bartholdsson faktiskt har rätt i sak. Det finns ingenting i vår lagstiftning som stödjer att polismyndigheterna går in och styr vilka klädregler som skall gälla vare sig på krogen eller som i Luleå kommuns fall i kommunala lokaler. Det krävs positivt lagstöd för att begränsa fri- och rättigheter av vilka yttrandefriheten och föreningsfriheten är två rättigheter som i och med ovan beskrivna klädselregler begränsas och inskränks. Det är således ett brott mot såväl grundlag som Europakonventionen!

Nu går det inte att stå utanför längre!

Polisen skyr inga medel och kan i och med de två senaste åtgärderna sägas ha passerat en gräns där det inte längre finns någon väg bakåt då polisens roll kring klädselförbuden nu finns utsagd och dokumenterad. Internet glömmer ju som bekant inte..

För bikerkulturen går det inte att stå utanför längre. Förföljelserna mot bikerkulturen griper omkring sig och drabbar inte längre bara de medialt intressanta klubbarna. Den drabbar och kommer att drabba alla klubbar! Ett västförbud/klädförbud kommer inte bara att avse krogmiljö utan kommer om polisen får sin vilja fram att till slut omfatta alla offentliga miljöer. Tror ni mig inte? Tänk då på att Luleå kommuns västförbud avsåg alla kommunala lokaler således skulle även en väst buren i en lägenhet i ett kommunägt hus kunnat blivit föremål för lagföring. Så, jag tror nog inte jag överdriver med tanke på att förbudet redan varit föremål för prövning.

Nu gäller det att hela bikerkulturen sluter sig samman för att bemöta ett hot mot själva vår livsstil och kultur. För ingen annan utomstående part kommer att bekämpa ett väst- eller klädförbud då det är bikerklubbarnas västar som är måltavlorna och utgör de kläder som skall tvingas bort.

Västförbuden är en planerad del och kommer att bli en väsentlig del i det övergripande ärendet som Nordens Payback-organisationer kommer att presentera inför media den 21 september. Låt oss göra allt för att ärendet skall bli en framgång. Vi behöver få in anmälningar från klubbar och enskilda bikers rörande alla former av övergrepp som ägt rum under de senaste åren så vi får en prövning på en och samma gång över lagligheten i förföljelserna. Vi behöver få in så många anmälningar som möjligt som täcker ett så vitt spektrum som möjligt av övergrepp så ärendets framgång säkras. Se vidare information nedan. Och, mer kommer!

Artikel om krogavvisningen i Sandviken:
http://gd.se/nyheter/sandviken/1.3726549-hade-pa-sig-mc-vast-slangdes-ut-fran-restaurang

Artikel om klädförbudet i Norrbotten:
http://svt.se/2.56952/1.2479286/kroggaster_med_kladtryck_stoppas?lid=puff_2479292

Länk till artikel med närpolischef Bartholdssons uttlande:
http://www.payback.name/?p=1954

Paybacks information om det övergripande ärendet:
http://www.payback.name/?p=2607

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin