Västförbud nu även på Värnamodagarna! Polisstaten är här!

Rättsrötan griper allt vidare omkring sig i Sverige

När ett land drabbas av rättsröta och det sker en glidning i rättssäkerheten och demokratin går det i regel snabbt utför. Det blir ett allt mer sluttande plan. Detta fenomen är ingen nyhet för bikers men övriga befolkningen väntar ännu på ett kallt uppvaknande till ett nytt samhälle där de inte längre känner igen de välkända landmärkena.

Polisstaten är här. En stat där inte längre politikerna bestämmer de viktigaste besluten utan där polisen styr med hjälp av hot om kapat nyhetsflöde (media) från polismyndigheterna eller som när det gäller kommunala bolag ett viktigt styrinstrument som Rikspolisstrelsen beslutat om: Polisens bevakningskostnader för olika arrangemang. Inför västförbud så kostar det exempelvis 100 000 kronor. Låt bli att införa västförbud och poliskostnaden måste tyvärr uppgå till 600 000 kronor istället exempelvis.

Värnamodagarna senaste exemplet på Polisstatens maktmedelsanvändning

Den kommande veckan, 23-28 augusti går Värnamodagarna av stapeln. Ingen som regelbudet läser Payback blir nog särskilt förvånad över klädreglerna i samband med arrangemanget. Jag saxar direkt från hemsidan: ”Klädsel: Hel & ren använder vi som ledstjärna. Dock är skinnväst med emblem & sko med stålhetta inte tillåtet på området”.

Värnamodagarna är bara en av ett flertal arrangörer runt om i landet som tvingats in under laglöshetens fana med polismyndighetens bevakningskostnader som påtryckning. Och, att det verkligen är polismyndigheterna som ligger bakom västförbuden stod ju representanterna i Överkalix och Övertorneå upp och berättade. Så den biten kan ju ingen tvivla på.

Brott mot grundlagen som inte kan föras til domstolsprövning i Sverige

Då Payback redan prövat att få ett västförbud underkänt för brott mot yttrandefriheten och svensk grundlag och då denna överklagan underkänts på grund av att kommunala bolag inte faller under grundlagen vilar vi denna gången våra svärd. Ett klädförbud går inte att överklaga då vare sig ett privat företags eller ett kommunalt bolags beslut kan prövas rättsligt i Sverige.

Polisens metod att genomdriva västförbud igenom att låta saken beslutas av kommunala bolag eller privata aktörer är självklart ett brottsligt fenomen. För kriminalitet handlar om handlingens uppsåt som i dessa fallen är att kringgå de olagligförklarade västförbuden genom att driva det via andra aktörer. Ett kringgående som bryter mot såväl lagens intention och syfte, men en tillräckligt skruppellös polismakt som är inkapabla att driva brottsbekämpande verksamhet och lagföra personer inom mc-miljön tillgriper nu istället allt ljusskyggare metoder för att exkludera bikers från den övriga samhällsgemenskapen. Det är svagt, det är oetiskt såväl som omoraliskt och det har ett direkt kriminellt uppsåt!

Det är inte här och nu striden om västförbud m.m kommer att stå!

Dessa nya västförbud är helt tydligt ett fenomen som tack vare polisens nya sätt att debitera bevakningskostnader  kommer att spridas över hela landet då det just nu inte finns något direkt motmedel. Det bryter mot grundlagen men grundlagsbrott är paradoxalt inte åtalbart då det inte finns några straffsanktioner för brott mot landets viktigaste lag.

Det är dock inte här och nu striden om västförbuden med flera övergrepp kommer att stå. Den kommer återigen att stå i Europadomstolen. Det blir alltmer uppenbart att det är enda vägen att lösa upp knuten med den alltmer kriminella svenska poliskåren och dess olagliga särbehandling av bikerkulturens medlemmar. Så, låt oss samla oss! Låt oss ta alla övergrepp till prövning i Europadomstolen. Skicka in allt ni har till Payback: Anmälningar, berättelser och vittnesmål, ja, kort sagt allt ni har! För det är i Europadomstolen vi kan hoppas på att få rätt. Det är där vi kan vinna gehör för vår sak och jaga alla framtida polisövergrepp på flykten!

Klädreglerna på Värnamodagarna:
http://www.varnamodagarna.se/index.php?page=4860a8b6a9fe0&link_id=4860a9459e7f4&lang_id=0

Värnamo Kommunstyrelses sammanträdesprotokoll, se sidan 11:
http://www.varnamo.se/download/18.5453e18912fe4a9174c80007535/Ks2011-06-20.pdf

Bevis 1 för polisstyrningen av västförbuden:
http://svt.se/2.56952/1.2479286/kroggaster_med_kladtryck_stoppas?lid=puff_2479292

Bevis 2 för polisstyrningen av västförbuden:
http://gd.se/nyheter/sandviken/1.3726549-hade-pa-sig-mc-vast-slangdes-ut-fran-restaurang

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin