Payback och Statsministern i Ekot och P1 Morgon om västförbuden!

 

Payback förekommer idag i reportage om västförbuden i radion. I två olika inslag i programmet P1 Morgon samt under dagen i nyhetsinslag kring programmet Ekot. Här framträder Payback, Fredrik Reinfelt, Lasse Wierup och Yvonne Stålnacke. Det intressanta i sammanhanget är att Fredrik Reinfelt klart och tydligt tar ställning emot en kommande lagstiftning om västförbud! Om Lasse Wierups uttalanden får vi all anledning att återkomma till framöver. Hans taktik är ju som alltid att försöka misstänkliggöra de som står för sanningen till förmån för den bild han representerar – Polisens bild!

Låt oss dock inte förmörka denna dag då bikerkulturen återigen får komma till tals i ett viktigt sammanhang och där landets statsminster framträder till försvar för bikerkulturens rätt att bära väst och emot Lasse Wierupkulturens, på fördomar och inte på fakta, byggda världsbild!

Payback representerar hela bikerkulturen!

Payback har redan bemött den strategi som Wierup representerar, med att försöka koppla Payback till enskilda klubbar, istället för att jobba för hela bikerkulturens väl. Jag hänvisar och länkar därför nedan til den artikeln. Payback har drivit rättsfall för ett flertal klubbar och skriver och agerar om övergripande förföljelser och övergrepp oavsett vilken klubb det drabbar! Med detta menar jag hela skalan från de stora klubbarna till de allra minsta och medialt okända klubbarna!

Intressant i sammanhanget är ju att chefen för operativa rådet och därmed för hela den så kallade särskilda satsningen mot organiserad brottslighet, Klas Friberg, var tillfårgad att uttala sig i ämnet men tackade nej. istället skickades då Lasse Wierup fram att uttala sig och för att försöka misstänkliggöra Payback… Så, min personliga uppfattning är ju nog att Wierup är den siste i sammanhanget att uttala sig om lobbying då det i detta fallet såväl som genom användandet av underrättelsematerial – material som aldrig får lämnas till någon utanför poliskåren – i den senaste Svensk Maffiaboken framgår klart och tydligt vilken part han representerar.

Rättelser

OBS! Uppgiften om att tatueringen i inslaget skulle vara en klubbtatuering är ett missförstånd. Jag har förvisso en gammal klubbatuering men det är inte taueringen i inslaget. Tatueringen på bild är en vanlig tatuering vilket också framgår då det inte förekommer något klubbnamn i anslutning.

Ytterligare ett missförstånd i inslaget är att jag skulle finna det onödigt att inneha en motorcykel. Jag har i nuläget inte råd att ha en motorcykel stående som jag kanske kan köra tio gånger på en säsong. En motorcykel är aldrig onödig.

Länk till reportagen:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=4489643

Länk till P1 Morgons Hemsida:
http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=1650

Artikel om Paybacks ställning:
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/genmaele-till-goeteborgs-posten-gp-421898

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin