Nu vill politikerna förbjuda mc-klubbarna! Skriv på Paybacks namninsamling!

Socialdemokraterna tycks vilja bygga en ny framgångsvåg på orealistika och populistika utspel samt på att manövrera sig runt olika regelverk. Inte olikt vare sig Håkan Juholts beteenden i fråga om reseräkningar och bostadsersättningar och inte heller olikt polisens lagvidriga sätt att manövrera sig runt gällande domslut i västförbudsfrågan.

Morgan Johansson, ordförande i Justitieutskottet och Socialdemokraternas talesman i rättsfrågor går i ett blogginlägg i Svenska Dagbladet ut med följande:

Morgan Johansson vill därför tillsätta en utredning med uppdrag att föreslå hur det ska bli möjligt att portförbjuda personer med mc-väst från krogen. – I avvägningen mellan, å ena sidan, yttrandefriheten, och, å andra sidan, vikten av att motarbeta den organiserade kriminaliteten måste man vara beredd att se över lagstiftningen för att möjliggöra för kommuner att ha sådana här regler framöver…Ambitionen måste vara att de här grupperna upplöses, säger Morgan Johansson.

Ett mycket grovt övertramp av Morgan Johansson i hans yrkesroll som ordförande i Justitieutskottet!

Payback finner det ytterst anmärkningsvärt att en person som sitter som ordförande i Justitieutskottet förespråkar att man ska gå förbi Sveriges rättsväsendes enhälliga domar och försöka ändra grundlagen så den passar polisen som är initiativtagande part vid varje form av västförbud!

Tyvärr, verkar det inte som Morgan Johansson förstått  vad hans yrkesroll som ordförande i Justitieutskottet innebär. Till exempel att tillse att myndigheter följer landets lagar och domslut. Johanssons roll kan aldrig vara att försöka finna medel att kringgå grundlagen. Är det fler än jag som inser att Johansson inte förstått sin mission och att Sossarna tycks löpa samma amok som svenskt polisväsende?

Än mer illavarslande är att Johanssons dolda agenda avslöjas i artikelns sista mening: Ambitionen måste vara att de här grupperna upplöses.

Europalagstiftningen står över svensk lag och kan ej inskränkas!

Johansson nämner i artikeln inte ett ord om att samhällets och polisväsendets uppgift är brottsbekämpning och att lagföra individer utefter brottsbalkens bestämmelser. Ingenting annat. Ett lagförslag om västförbud kommer med största sannolikhet att skickas tillbaka av remissinstanserna advokatsamfundet och lagrådet med uppmaningen att förslaget är ogenomförbart då det oavsett en förändring av grundlagen likväl kommer att strida emot såväl Europakonventionen som Europeiska rättighetsstadgan. Bägge förutsätter ett positivt lagstöd för att begränsa eller inskränka fri- och rättigheter skyddade i konventionen och stadgan vilket naturligtvis saknas. Så grundlagen i all ära men Europakonventionen och rättighetsstadgan står över svensk lag och kan inte inskränkas på föreslaget sätt.

Skriv på Paybacks namninsamling!

Allvarligare i sak är uttalandet om att försöka förbjuda mc-klubbar. Då det utan faktiska bevis i sak lyckats i andra områden av Europa är det hotet allvarligare. Varje biker i Norden uppmanas därför att skriva under Paybacks namninsamling så vi har ett underlag att protestera mot varje form av negativ särbehandling, varav ett direkt förbud mot mc-klubbar självklart är det största hotet. Är du biker och även fortsättningsvis vill vara med i en mc-klubb och bära väst är det ju självklart att du skriver under för saken!

Länk till Paybacks namninsamling:
http://namninsamling.se/index.php?Namn=Namn&sida=2&nid=5917

Artikel om väst- och mc-klubbsförbud:
http://blog.svd.se/politikdirekt/2011/10/s-oppnar-for-forbud-mot-mc-vastar/

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin