• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Hälsning från Bikerkulturen till Socialdemokraterna: Om du förbjuder yttrandefriheten i Sverige så står Europakonventionen åter!

Hälsning från Bikerkulturen till Socialdemokraterna: Om du förbjuder yttrandefriheten i Sverige så står Europakonventionen åter!

Under måndagen publicerades en artikel i Aftonbladet där flera olika Socialdemokratiska företrädare får komma till tals och ge sin syn på så kallade västförbud. Artikeln handlar om att Socialdemokraterna vill montera ner och begränsa den grundlagsskyddade yttrandefriheten i form av rätten att bära mc-väst i krogmiljö. Anledningen står att söka i att socialdemokraterna på kommunal basis misslyckats med att  införa olika former av kläd- och/eller västförbud.

Västförbudsförslag med dolda agendor

Såsom representant för bikerkulturen, men även såsom författare till de juridiska överklagandena kring de kommunala västförbuden, konstaterar jag att förslaget är en akt av utstuderad opportunism med dolda agendor.

1. Ett parti som i helgen gick  från att vara ett parti i kris till att vara ett parti som riskerar att totalt haverera har självklart ett behov av att snabbt lägga förslag med, vad de tror, stor folklig förankring.
2. När fokuset kring ett parti förflyttas från realpolitiken till att handla om huruvida partiledaren har rent mjöl i påsen eller ej skapas automatiskt ett stort tryck att hitta räddningsplankor som i ett slag flyttar fokuset från partiledarens affärer. Och, vad  passar då bättre än att lägga ett förslag som begränsar just bikerkulturens fri- och rättigheter? Det säljer och ger omedelbar medial uppmärksamhet.

Läs på och sopa rent framför er egen dörr!

Åtta olika domstolsbeslut har kommit fram till exakt samma slutsatser. Ett väst- och/eller klädförbud strider mot regeringsformens yttrandefrihet. Högsta Domstolen slog redan 1996 fast att bärande av emblem eller uppträdande i viss klädsel är att anse som en åsiktsyttring enligt yttrandefrihetsgrundlagen.

Att Socialdemokraternas förslag är ett hastverk visar även det faktum att även om Socialdemokraterna skulle lyckas vinna politiskt gehör för en grundlagsändring i Sverige skulle ett sådant förbud direkt strida  mot Europakonventionens yttrandefrihet. En yttrandefrihet som inte får begränsas eller inskränkas utan direkt stöd i Europakonventionen. Ett sådant stöd saknas i konventionen varför en Svensk grundlagsändring med omedelbar verkan skulle ogiltigförklaras efter en anmälan till Europakommissionen.

Antingen är således de motionerande partiföreträdarna svårt obildade i alla former av juridiska sammanhang,  eller har de bara såsom uppgift att ta bort fokus och press från partiledarens affärer med ett spektakulärt medialt utspel. Oavsett vilket kan jag bara från  bikerkulturens sida uppmana Socialdemokraterna att läsa på, göra om och framför allt sopa rent framför er egen dörr istället för att försöka upphäva rättssäkerheten för Sveriges medborgare.

Kommentar tillagd i efterhand: Efter att ha tagit del av motionens innehåll kan jag bara konstatera att motionsförfattarna verkligen är populister som försöker dribbla bort korten kring partiledarens hyresförmåner. Motionsförfattarna äger inte ens sådan kunskap om svenskt domstolsväsende att de vet att den högsta instansen är Högsta Förvaltningsdomstolen och inte Förvaltningsrätten. Förlåt de okunniga ty de vet inte vad de gör, sägs det ju. Men, i detta fallet med att vara yrkespolitiker och försöka genomdriva inskränkningar av en hel kulturs fri- och rättigheter är det inte förlåtet. Sätt er in i fakta kring ämnet stället för att sprida rykten, osanningar och författa motioner som redan vid författandet är felaktiga i sak!

Länk till artikeln:
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13759214.ab

 

Länk till motionen:
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2011/12&bet=K358

Payback Norden stämmer de nordiska staterna på 100 miljoner kronor i Europadomstolen:
http://www.payback.name/?p=4002

Payback bär ensam ansvaret för de kommunala västfallen:

http://www.payback.name/?p=3979

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin