• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Nu införs förbud mot plagg med tryck- eller brodyr som anger grupp- eller föreningstillhörighet!!??

Nu införs förbud mot plagg med tryck- eller brodyr som anger grupp- eller föreningstillhörighet!!??

Om Norrbottens polismyndighet

Polisen i Norrbotten måste vara den mest kriminella polismyndigheten i Sverige någonsin. De har bevisligen bombhotat en nyhetsredaktion. De har högt uppsatta anställda som systematiskt uppsöker fastighetsägare och arbetsgivare i mening att förhindra uthyrning och avsluta anställningar för mc-klubbsmedlemmar. De har under över ett års tid inte fullföljt den brandtekniska undersökningen av en mycket hastigt uppflammande brand som förstörde en mc-klubbkåk och de kan bara inte acceptera att Sveriges domstolsväsende dömt ut och olagligförklarat västförbud i kommunala lokaler såväl som på krogen. Istället tillser de att privata krogar fortsatt upprätthåller ett illegalt krogförbud i Luleå samt medverkar till att icke-samarbetande krogar mister serveringstillståndet!

 

Det senaste påhittet är att de tagit ett ytterligare ett steg ut i laglöshetens träsk genom att medverka till ett västförbud i grannkommunerna Kalix och Överkalix när de misslyckats i Luleå. Vad är det som gör att denna polismyndighet just uppvisar ett sådant totalt förakt för lag och domstol? Är det något i generna eller ligger det bara sjuk fanatism och vanvett bakom? För ett friskt beteende är det lika lite som ett lagenligt arbetssätt för en polismyndighet frågan om!

Statsminister Reinfeldt kommenterade nyligen västförbud en intervju genom att påpeka: “Vi lagför folk i enlighet med brottsbalken i Sverige. Det vill säga begår man brott kan så kan man lagföras för det. Andra typer av inskränkningar har vi ju varit aktsamma att göra eftersom det anses stå i konflikt med vår syn på yttrandefriheten”…”Det är bättre att i så fall åtgärda och lagföra den kriminalitet de står för snarare än att se över vilken klädsel de har”.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=4491504

Sex olika domslut har förklarat att såväl kläd- som västförbud i krogmiljö såväl som i kommunala lokaler strider mot yttrandefriheten och saknar stöd av eller bemyndigande i lag. Domsluten avsåg såväl västar som kläder med förenings- och grupptillhörighet. Domsluten slog även fast att emblemen är skyddade enligt grundlagen utefter en tidigare prejudicerande dom i Högsta domstolen. Likväl fortsätter polismyndigheten i Norrbottens län att medverka till och anstifta ett nytt klädförbud. Ett förbud som således står i strid med lagen varför den som uppsåtligt anstiftar ett sådant förbud, med kännedom om tidigare domar i bakhuvudet, heller icke kan anses vara någonting annat än en kriminell organisation!

Uppmaning till media

Jag uppmanar nu Norrländsk massmedia att gå till botten med polismyndighetens uttalade kriminalitet. Sverige såsom land har inte råd att ha en rättsvårdande myndighet som systematiskt bryter mot  istället för att upprätthålla lagen!

Undersök, gräv, granska och häng ut de olika ansvariga polisanställda såsom ni tidigare gjort med mc-klubbsmedlemmar! För polismyndigheten agerar gång på gång i strid med grundlagen såväl som Europakonventionen när de systematiskt och upprepade gånger kränker bikerkulturens fri- och rättigheter! Det är hög tid att reagera och återupprätta laglydigheten och respekten för lag och rättsväsende inom polismyndigheten i Norrbotten!

Förbud mot tryck eller brodyr som anger grupp- eller föreningstillhörighet

Jag saxar direkt ur nedan länkade artikel: “I entrén kommer en hårdare bedömning att göras av entrépersonalen. Bedömningen kommer att innefatta berusningsgrad men även vårdad klädsel. Med vårdad klädsel så menar vi att man ej är välkommen i trasiga eller smutsiga kläder, ej heller
plagg med tryck eller brodyr som anger grupp- eller föreningstillhörighet”.

“Reglerna har tagits fram i samarbete med polisen”.

Paybacks kommentar

Payback Sverige har i samarbete med en mc-klubb anmält två olika krogar för brott mot yttrandefriheten på grund av att de avvisat klubbmedlemmar från krogen. Det är en anmälan som vore fullständigt onödig i ett land som respekterar de demokratiska spelreglerna. Domstolarna har dömt och talat och därvid borde sista ordet vara sagt i ärendet. Sveriges Kommun- och Landstingsförbund , SKL, borde själmant medverkat till ett avskaffande av de kommunala västförbuden och Sveriges hotell- och restaurangföretagare (SHR) borde likaså tagit sitt ansvar och avskaffat västförbud på de privata krogarna. Men, då ingen längre respekterar bikers mänskliga rättigheter tvingas vi forsatt driva saken vilket vi självklart också kommer att göra.
http://www.payback.name/?p=3163

Artikellänk:
http://svt.se/2.56952/1.2479286/kroggaster_med_kladtryck_stoppas?lid=puff_2479292

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin