Verkligheten bakom ”Bror Duktigpolisen” i Luleå!

Under förra veckan publicerade Norrbottens Kuriren och Norrländska Socialdemokraten ännu en gång ett antal artiklar om Hells Angels Luleå där polisen ensidigt fick möjlighet att utveckla sin talan. Då ett antal av dessa uttalanden görs endast i avsikt att få bort fokus från polisens egna tillkortakommanden och då uttalandena även bygger på direkt felaktiga uppgifter, i enda syfte att slå sig för bröstet och leka bror duktig, publicerar jag härmed en artikel för att lägga tillrätta fakta kring Luleå och Norrbottenspolisens delaktighet samt påminnelser om polisens egna rättsliga klavertramp.
 
Bemötande av artikeluppgifter

Artiklarna tar okritiskt upp ett antal felaktigheter och tveksamheter. För det första är polisens arbete mot mc-klubben inte ett resultat av den särskilda satsningen mot så kallad grov, organiserad brottslighet. En del av de enskilda individernas gärningar har inträffat före satsningen inleddes i september 2009. Andra brott är av en sådan karaktär som Brå tidigare uttalat vara sådana brott som hade upptäckts och lagförts utefter sedvanligt polisarbete. Och, de har även byggt på privatpersoners anmälan och inte haft polis- eller underrättelsearbete som upphov.

Ett annat märkligt uttalande står Kriminalunderrättelsetjänsten för: ”Att Hells Angels i Luleå är brandskattat beror delvis på att en HA-avdelning, enligt rikskriminalen, måste innehålla minst fem medlemmar”.  Det finns lösningar på denna typen av problem vilket  är kriminalunderrättelsetjänstens uppgift att känna till. Det är ett häpnadsväckande faktum att kriminalunderrättelsetjänsten, efter 20 års  intensivt arbete mot mc-klubbarna fortfarande inte ens tillägnat sig denna sakkunskap!!

Låt oss istället fastslå att en klubb är inte slagen i spillror, och att ett antal personer sitter av  tid innebär inte heller att det är början på slutet för avdelningen som artiklarna gör gällande. Det är ett billigt sätt att försöka demoralisera en klubb som inte har någonting med verkligheten att göra. En internationell klubb lämnar inte om de inte själva så väljer och det sker i så fall utefter helt andra kriterier än polisförföljelser.

Bror Duktig-granskning i fem avsnitt

Per Karlsson, operativ chef för polisen i Norrbotten, ger i artikelserien polisen i Luleå och Norrbotten ett mycket gott betyg vilket är just det faktum vi nu skall granska genom att belysa fem olika omständigheter omkring den regionala polisen.

Färjehändelsen

1. Färjehändelsen, polisen så ofta återkommer till, har lite olika versioner vilka också Norrbottenstidningarna i början redogjorde för. Det finns olika vittnen som talar om att polisen initierade bråket och att eskaleringen skall tillskrivas polismyndigheten. Då jag fullödigt skildrat händelsen ur ett annat perspektiv länkar jag till istället direkt till artikeln:
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/propaganda-inte-journalistik-fraan-norrbottens-tidningarna-gentemot-mc-klubbarna-497776

 Om västförbudet och den förlorade prestigen

2. En mycket bidragande orsak till polisens media-utspel är det mycket prestigefyllda västförbudet som initierades av polismyndigheten i Luleå och som nu avvisats i både Förvaltningsrätten och Kammarrätten. Då polisen runt om i landet ägnat ett landsomfattande förbud mycket stor energi, möda och tid är domstolsutslagen också ett mycket hårt slag för både prestigen för polisväsendet som sådan som för det kommande arbetet mot bikerkulturen. Speciellt stor prestige kan sägas ha satsats just i Luleå, men även i Eskilstuna och Göteborg.

Om Polisens bombhot

3. Ett väldigt allvarligt, systemhotande brott ägde rum den 27 november 2010. Ett bombhot riktades mot just NSD. I början var svansföringen mycket hög från alla Norrbottens-tidningarna där misstanken i olika ordalag försökte överföras på den lokala mc-klubben. När krutröken lagt sig visade sig bombhotet dock komma direkt inifrån en dator i Luleås polishus. En dator som också konstaterades inte varit föremål för hackning utifrån! Bombhotet hade således avsänts från en polisanställd, inifrån polishuset!

I ett slag tystnade alla ropen om systemhotande brottslighet och chefredaktörer och poliser slokade med svansen och sopade snabbt den oerhörda nyheten under mattan för att där få vila till tidens undergång.

Om den saknade brandtekniska undersökningen

4. I juni 2010 uppstod en plötslig brand längs ena långväggen på Hells Angels klubbhus i Luleå. 10 månader senare är den brandtekniska undersökningen fortfarande inte klar??!! Ett faktum som också talas väldigt tyst om, framförallt ifrån polismyndighetens sida men även norrbottensmedierna tiger stilla..

Vållande till annans död och tjänstefel

5. I dagarna åtalades två poliser. En för vållande till annans död och en annan för tjänstefel i samband med att en person avlidit i arresten. Befälet uppgav under förundersökningen att han inte kände till personens diabetes. Det visade sig dock att befälet fick ett telefonsamtal om sjukdomstillståndet tre timmar före mannen hittades död och det samtalet visade sig finnas dokumenterat och utskrivet!

Så med dessa fem fakta i ryggen så finns det all anledning för polisen att via olika media-utspel försöka flytta fokuset från den egna brottsligheten till den lokala mc-klubben.

Jag är också medveten om att polisen använder informationsverktyget  för att få media att skriva vad de vill. Så är det. Det vet ju alla.

Men, frågan är hur långt dessa påtryckningar skall få drivas i avsikt att tysta media och hindra en granskning av verksamheten. För polisen i Norrbotten är det tydligaste beviset av dem alla för att polisväsendet blivit en stat i staten som inte väjer för några som helst juridiska övertramp i sin kamp mot en chimär bikerklubbrelaterad brottslighet.

Jag har nu redovisat vad polismyndigheterna i Norrbotten gjort sig skyldiga till och gett fakta och länkar nedan till de olika händelserna. Nu lämnar jag över till stafettpinnen till media för fortsatt granskning.  

Norrbottenstidningarnas artiklar:

http://www.kuriren.nu/nyheter/default.aspx?articleid=5891052

http://www.nsd.se/nyheter/kalix/artikel.aspx?ArticleId=6104849

http://www.nsd.se/nyheter/kalix/artikel.aspx?articleid=6104888

Vållande till annans död och tjänstefel-artikeln

http://www.nsd.se/nyheter/lulea/artikel.aspx?ArticleId=6105271

Paybacks tidigare artiklar i ämnet

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/polisen-gaar-som-vaentat-fria-foer-systemhotande-bombhot-541122

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/naer-polisen-visar-sig-vara-skurken-eller-polisen-media-sant-525846

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin