Finska JO: Polisen handlade lagstridigt, då den förbjöd MC-väst!

Polisen handlade i strid med lagen då den förbjöd en person att använda väst på en motorcykelmässa och uppmanade honom att avlägsna sig från platsen, anser finska riksdagens biträdande justitieombudsman (BJO)

Personen, som klagade hos justitieombudsmannen, hade besökt en motorcykelmässa iklädd en HA-väst. I kaféet blev han av ett par poliser uppmanad att ta av sig västen och föra den till garderoben. Då klaganden inte gick med på detta uppmanades han avlägsna sig från mässan, vilket han också gjorde.

Justitieombudsmannen anser att skyddet för privatlivet innebär att var och en har rätt att leva sitt eget liv utan myndigheters och andra utomståendes obefogade ingrepp. Skyddet för privatlivet omfattar också rätten att bestämma sin klädsel. Ingrepp i privatlivet förutsätter stöd i lag. Det finns inga allmänna bestämmelser som begränsar användning av kläder av en viss typ.

I sitt beslut framhåller justitieombudsmannen att de grundläggande rättigheterna kommer i första hand och att bestämmelser som medger undantag från dem ska tolkas snävt. Han anser vidare att det inte fanns lagliga grunder för att avlägsna klaganden från platsen. Den enda orsaken till att han avlägsnades förefaller ha varit att han var
iklädd en gängväst.

Länk till Svenskspråkigt pressmeddelande:

http://www.oikeusasiamies.fi/Resource.phx/eoa/svenska/meddelanden/meddelanden.htx?templateId=4.htx&id=722

Länk till finskspråkig artikel:

http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2011/02/poliisi_rikkoi_lakia_kieltaessaan_jengiliivin_kayton_messuvieraalta_2371454.html

Länk till finskspråkig dom:

http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw.cgi/trip/?${APPL}=ereoapaa&${BASE}=ereoapaa&${THWIDS}=0.15/1309299795_192130&${TRIPPIFE}=PDF.pdf

Mika Vesanen för Payback Finland

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin