• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Från västförbud över klädförbud till förbud mot själva personerna bakom västarna!

Från västförbud över klädförbud till förbud mot själva personerna bakom västarna!

När det första kommunala västförbudet klubbades igenom menade många att det är inget att lägga energi på då bikers inte behöver gå med väst på krogen. Det må vara hur det vill med den saken. Det är ju i vilket fall som helst principen, valfriheten och särbehandlingen som kampen mot ett kläd- och västförbud handlar om.

Redan 2009 varnade Payback för att kampen måste inledas där och då. Och, för att västförbudet bara är en indikator på vad som komma skall och tar vi inte striden direkt för våra rättigheter så kommer förbudet att sprida sig som en löpeld över landet.

De senaste två årens utveckling har tyvärr givit mig rätt. Efter Eskilstunas förbud följde i rask takt Göteborgs kommun och därefter Luleå kommun efter. Och, i Luleå kommuns fall hade förbudet redan utvidgats till att avse kommunala lokaler samt i lokaler som ägs eller hyrs ut av kommunen. Ett förbud som skulle fått den fullständigt absurda konsekvensen att om en biker hyrde lägenhet av ett kommunalt fastighetsbolag skulle han inte ha rätt att bära väst i sin egen lägenhet! Och, en bikerklubb som hyrde klubbkåk av kommunen skulle göra sig skyldiga till lagbrott om de bar föreningsemblemen i sin egen klubblokal! Förbudet var således utformat på ett så utstuderat och illvilligt sätt att få har förstått den fulla vidden av förbudet.

I samtliga tre fall har dock domstolarna olagligförklarat och undanröjt förbuden. Ett faktum som dock inte stoppat de mörkerkrafter som egentligen inte har som målsättning att få bort västar från krogmiljön utan istället har som direkt syfte att utradera såväl bikerkulturens västar, kläder och personerna bakom västarna i samhällsbilden.

Pressade av resultatkrav kör polisen över lag och domslut

Pressade av tilldelade resursökningar förbundna med resultatkrav har vi under de senaste månaderna kunnat bevittna polisens resultat av vad de tolkar såsom brottsbekämpande verksamhet. I motsats till folk i gemen, som förbinder brottsbekämpning med att fånga och lagföra individer, menar polisen sig nämligen ha fått mandat att verka i direkt opposition mot lag och domslut.

De senaste månaderna har polisens strategi resulterat i att tre krogar i Övertorneå och Överkalix infört förbud mot ”kläder med tryck eller brodyr som anger grupp- eller föreningstillhörighet”. Luleåkalaset följde därefter upp förbudsivern med att fastställa ett förbud mot ”personer som bär emblem/märken tillhörande samhällsgrupperingar med koppling till kriminella eller rasistiska grupper”.

Som, om ändå inte dessa två illvilliga förbud skulle vara tillräckliga bevis för att förbuden är en del av en större plan att få bort mc-kulturens kläder och symboler från gatubilden har nu polisen tvingat Mosten RaceDay att ”införa förbud för HA, Bandidos, Outlaws och deras stödgrupper att medverka, antingen de bär ryggmärken eller inte”. Ett förbud som är direkt riktat mot personerna bakom västarna!

Hur långt skall vi låta polisen driva sitt spel?

Utvecklingen har således gått från västförbud i krogmiljö, till västförbud i kommunala lokaler över förbud mot alla kläder med föreningstillhörighet till att nu omfatta utpekade klubbar och personerna bakom västarna.

Då både rikspolischefen Bengt Svensson och Dalarnas kriminalunderrättelsetjänsts chef Mats Jonsson uttalat sig i ordalag om att röka ut mc-klubbarna och halvera antalet klubbar inom SBM kan man lägga ihop 1+1. Polisen har tidigare fått avslag i sina försök att kriminalisera medlemskap i bikerklubbar och har därför inga som helst legala möjligheter att vare sig minimera, förbjuda eller på andra vis omöjliggöra verksamheten för grundlagskyddade bikerklubbar. I praktiken lämnar det polisen med bara ett enda kvarstående instrument att komma åt bikerklubbarna. Att helt enkelt med olika ljusskygga medel förbjuda alla former av kläder bikerklubbarna använder. Det är i det ljuset vi måste se alla ovan beskrivna förbud. Som ett led i att avskaffa klubbarna via att förbjuda kläderna. Orimligt? Det har redan sedan länge använts som ett medel i Tyskland..

Polisen kan inte öppet verka för ett sådant klädförbud men genom at använda serveringstillstånd mot krogar, genom att använda hot om orimliga bevakningskostnader mot såväl privata som kommunala bolag som påtryckning och som nu genom att använda säkerhets- och ordningsskäl för att utestänga personer från evenemang, driver polisen sitt spel utan att utåt framstå som den drivande aktören.

Vart går vi nu?

Det värsta är att grundlagen och de framgångsrika domsluten vänts emot bikerkulturen. Domsluten har medfört att förbud i kommunala lokaler samt kommunala förbud mot bikerkläder i krogmiljö förbjudits. Bra, men det har istället inneburit att besluten tas på lägre nivå vilekt medför att de inte kan överklagas och utsättas för en rättslig prövning. Besluten på privat nivå eller på kommunal bolags nivå är inte reglerade vilket medför att även om de bryter mot grundlagens krav på yttrandefrihet samt Högsta Domstolens prejudicerande dom medförande att emblem och kläder är skyddade enligt yttrandefriheten kan vi inte få rätt i svensk domstol. Förbuden strider mot grundlagen men brott mot grundlagen kan inte bestraffas då det inte finns någon straffsanktion utfäst i lagen för dylika brott vilket medför att en åklagare inte kan väcka åtal för grundlagsbrott och en domstol inte kan upphäva dessa beslut.

Vi står då vid det faktum att vi måste föra ärendena till Europadomstolen. För i Europadomstolen prövas Sverige som stat vilket medför en väsentlig juridisk skillnad. Sverige som stat har fullt ansvar att verka för och tillse att Europakonventionens artiklar om föreningsfrihet, mötesfrihet, yttrandefrihet med flera uppfyllsvilket de inte gör i och med klädförbuden. Och, vid en fällande dom kommer Sverige såsom stat att tvingas verka för avskaffandet av alla sorters kläd- och västförbud. Detta oavsett om förbuden avser privata krogar, kommunala lokaler, festivaler m.m. Därför måste vi ta det stora ärendet till Europadomstolen och få fastslaget att alla klädförbud kränker bikerkulturens stadgade fri- och rättigheter och därmed är olagliga! Så, kom igen skicka in era berättelser och vittnesmål om särbehandling, skicka in all form av dokumentation över olika kränkningar och felaktiga rättsfall och gör det idag till Payback! För Europadomstolen är nu den enda framkomliga vägen!

Med Payback mot Europa! (En lätt travestering på kungens motto: För Sverige i tiden)

Mediaversionen av ovanstående artikel:
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/fraan-vaestfoerbud-oever-klaedfoerbud-till-foerbud-mot-sjaelva-personerna-bakom-vaestarna-674499

Polisens kriminalisering av Sverigemodellens klubbar:
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/polisen-kriminaliserar-sverigemodellens-samtliga-medverkande-klubbar-330992

Mosten RaceDay:
http://www.payback.name/?p=3777

Övertorneå och Överkalix:
http://svt.se/2.56952/1.2479286/kroggaster_med_kladtryck_stoppas?lid=puff_2479292

Luleåkalaset:
http://www.payback.name/?p=3488

Polisens motiv för att i strid med lag och domslut bekämpa klädsel istället för kriminalitet??!!
http://www.payback.name/?p=3455

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin