• Sju olika anledningar till att organisationsförbud ej införts! Del 8

  Regeringsformen Regeringsformen (grundlagen) stadgar i 2 kapitlet:1.5: Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften.
 • Dela! 18 tunga aktörers uttalanden om mc-kriminaliteten ställda mot polisväsendets “språkbruk”! Del 2

    I en tidigare publicerad men nu uppdaterad artikel nedan ställs 18 aktörers olika uttalanden och bevis för att bikerklubbarna inte är kriminella organisationer mot den enda parten som påstår motsatsen, Sveriges polisväsende. Frågan som osökt måste ställas i sammanhanget är då: Vilken part har mest trovärdighet? De många parter och aktörer som stödjer sig […]
 • SÄPO:s beställningsjobb – en partsinlaga med syfte, utan värde! Här är den opartiska sanningen i siffror!

    Bakgrund Det finns en dold och mycket farlig agenda i Sverige som bygger på att snabbskriva rapporter för att understryka ett redan utsagt påstående. I förra veckan gick Thomas Möller till attack i media mot Kronofogdemyndigheten och Skatteverket efter att de uttalat sig om att sätta lagverk och föreningsfriheten ur spel med uttalande om […]
 • Alla var där! Justitieministern i konferens med rikskrim, kommunföreträdare, SKL, Brå och Polissamordningen om hur man sätter grundlagen ur spel mot mc-klubbar!

    Rundabordskonferens om att inskränka och begränsa grundlagen! På initiativ av Justitieminstern Beatrice Ask har ministern träffat kommunrepresentanter under fredagen för att diskutera olika former av nya inskänkningar och begränsningar av mc-klubbars lagstadgade fri- och rättigheter. Kommunrepresentanter från bland annat Karlstad, Örebro, Eskilstuna, Norrköping och Nacka, Huddinge, Höör och Luleå medverkade vid mini-konferensen.
 • 17 tunga aktörers uttalanden om mc-kriminaliteten ställda mot polisväsendets ”språkbruk”!

    I artikeln nedan ställs 17 aktörers olika uttalanden och bevis för att bikerklubbarna inte är kriminella organisationer mot den enda parten som påstår motsatsen, Sveriges polisväsende. Frågan som osökt måste ställas i sammanhanget är då: Vilken part har mest trovärdighet? De många parter som stödjer sig på fakta, erfarenhet, forskning och vetenskapliga belägg eller […]
 • Rättssäkerheten och inte föreningsfriheten stoppar förbud mot mc-klubbar i Sverige!

    På given signal börjar tidningarna skriva samma sak!??? När ett antal tidningar vid en given tidpunkt börjar skriva samma sak förstår man att direktiv kommit uppifrån (läs:polisen) om en ny medial strategi. Och det faktum att media och polis har ett alltför incestuöst samarbete när det gäller mc-klubbar ämnar vi bevisa under hösten: http://www.payback.name/?p=11037 […]
 • Hells Angels MC har inte begått 2 800 brott!

  Brottstatistiken  Rättvisande jämförelser i statistiken? Innan vi ger oss in och analysera ovanstående tabellmaterial måste vi föra ett resonemang kring det statistiska urvalet kring de tre olika undersökningarna samt om siffrorna överhuvudtaget är jämförbara. Den första undersökningen avser 100 st medlemmar i Hells Angels MC och Bandidos MC. Undersökning två avser 112 medlemmar i Hells […]
 • Reboot (återstarta) och Privatisera svensk polis!

  Ett antal politiker har idag publicerat ännu en verklighetsfrämmande artikel om polisens förtjänster och framgångar som tyvärr motsägs av verkligheten. Istället för att i sak ännu en gång bemöta faktafel tar vi idag ett nytt grepp och lägger istället fram en debattartikel hur dagens katastrofala polismyndighet kan förbättras i åtta punkter. Man kan ju inte […]
 • Om den stora faran av ett kriminaliseringsförbud!

  För polisen är klubbkriminalisering ett måste  Payback Sverige har hela tiden varit högst medvetna om att den polisinitierade satsningen mot så kallad grov, organiserad brottslighet aldrig varit polismyndighetens slutmål i kampen mot bikerkulturen och bikerklubbarna. Anledningen står att söka i två saker:
 • Expressen försöker återigen kriminalisera bikerföreträdare!

  Expressen går idag på löpsedeln ut med bild och namn på bikers under rubriken: Maffians utpressare – Hotar företagare, bilhandlare och unga.
 • Fakta bygger på forskning medan påståenden bara är påståenden!

  Forskningen fastslår att klubbarna inte är kriminella När det gäller begrepp som ”Kriminella MC-gäng” finns det trots alla skriverier endast två stycken på oberoende forskning byggda underlag att tillgå i Sverige.
 • Fakta, nyanser och besinning kring Bastards MC:s Piteåetablering! Replik till Piteå-tidningen!

  Trinity MC, Piteå blev för en kort tid sedan en del i Bastards MC och bildade ett nytt chapter i Piteå. Ingen konstigt med det. Men nu försöker media, polis och Lasse Wierup i ohelig och sedvanlig allians att misstänkliggöra klubben utan någon som helst konkret anledning. Se: http://www.pitea-tidningen.se/nyheter/senaste_nytt/artikel.aspx?ArticleId=7051378 
 • 14 aktörers uttalanden om mc-kriminaliteten ställda mot polisväsendets!

  I artikeln nedan, som tidigare publicerats på Payback, ställs 14 aktörers olika uttalanden och bevis för att bikerklubbarna inte är kriminella organisationer mot den enda parten som påstår motsatsen, Sveriges polisväsende. Frågan som osökt måste ställas i sammanhanget är då: Vilken part har mest trovärdighet? De många parter som stödjer sig på forskning och vetenskapliga […]
 • Brå utreder regeringens satsning på Polisen samt Payback Sveriges kommentar!

  Brå får nu i uppdrag att utreda polisens bristande resultat efter de stora resursökningar polismyndigheterna tillförts: Sedan alliansregeringen tillträdde 2006 har Polisen fått historiskt stora resurstillskott. Det har bland annat lett till att det nu finns lite drygt 20 000 poliser i landet. Regeringen har betonat att den stora ökningen av antalet poliser förväntas leda […]
 • Skatteverket påstår och Brå presenterar fakta om mc-klubbarna!

  Skatteverket följer i polisens spår! Skatteverket är en av de myndigheter som ingår i  myndighetssamverkan mot så kallad grov, organiserad brottslighet. Från att tidigare ha varit en aktör som varit väldigt försiktig i sina uttalanden har samverkan med polisen satt allt tydligare spår i verkets arbetsmetoder. De har numera till fullo anammat  polisens arbetsmetod att […]
 • Till polis och media: Sluta demonisera mc-klubbarna och börja gräva fakta och jobba brottsbekämpande!

                Polisen har under de senaste åren tillförts historiska resurser. 3 500 fler poliser och ett antal miljarder har tillförts polisväsendet.   Resultatet av satsningen är dock djupt nedslående. Brottsuppklarningsprocenten minskar alltmer även om polisen försöker blåsa upp statistiken genom att avskriva alltfler fall och därigenom förstora upp uppklarningsprocenten. […]
 • Payback publicerade debattartikel i Norrköpings Tidningar (NT)!

  Med anledning av torsdagens förslag från den lokala Brå-organisationen i Norrköping om västförbud inom kommunens verksamhet publicerade Payback Sverige idag en debattartikel i Norrköpings Tidningar (NT). Länk till Payback-artikeln ”MC-västar är här för att stanna!” http://www.nt.se/debatt/default.aspx?articleid=7422643 Länk till Brå-utspelet: http://www.nt.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=7413038 We´ll stand the ground & We won´t back down!
 • Brev till Brå utefter nytt förslag om västförbud i kommunal verksamhet!

  Med anledning av att den lokala Brå-organisationen i Norrköping har lagt fram ett förslag om att förbjuda västar inom kommunens verksamhet reagerade Payback Sverige snabbt utefter ett inledande tips från en biker. Följande mejlförfrågan skickades till chefen för forskning om organiserad brottslighet, Lars Korsell, samt till vikarierande chef Cecilia Bergman.
 • Information om signalspaning och Brå:s utvärdering av den särskilda satsningen mot organiserad brottslighet!

  Signalspaning Regeringen träffade idag en ramöverenskommelse med Socialdemokraterna att ge Rikskriminalen och Säpo tillgång till signalspaning i syfte att t.ex. kartlägga strategiska förhållanden avseende internationell terrorism och annan grov gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga nationella intressen.
 • Information om Brå:s utvärdering av satsningen mot ”organiserad brottslighet”

  Brottsförebyggande Rådet (Brå) har fått i uppdrag av Rikspolisstyrelsen att utvärdera den myndighetsgemensamma satsningen mot så kallad grov, organiserad brottslighet. Brå uppger på en direkt förfrågan från Payback att rapporten är planerad att släppas i mitten av december 2011. För Paybacks del innebär det att julhelgsläsningen är räddad och att ”vår” utvärdering av rapporten i […]
 • 14 aktörers uttalanden ställda mot Polisväsendets rörande biker-kriminaliteten!

  I artikeln nedan ställs 14 aktörers olika uttalanden och bevis för att bikerklubbarna inte är kriminella organisationer mot den enda parten som påstår motsatsen, Sveriges polisväsende.Frågan som osökt måste ställas i sammanhanget är då: Vilken part har mest trovärdighet? De parter som stödjer sig på forskning och vetenskapliga belägg eller den part som har egna […]
 • Öppet brev till Leif G W Persson

  Payback fortsätter med sina ”Öppna Brev” skickade till olika mottagare per mejl. Breven fyller en dubbel funktion i det att de dels informerar och upplyser media och de olika brevens mottagare om olika förhållanden kring bikerkulturen och dels att de i förlängningen kan rendera för bikerkulturen värdefulla svar. Denna gång har turen kommit till Leif […]
 • Det finns inga kriminella mc-gäng – Del 2: Statistiska belägg

  Nu presenterar Payback Sverige den fullständiga sanningen om kriminaliteten inom bikermiljön. Fullständiga och kontrollerbara fakta i brottstyp efter brottstyp. Ta del av den verkliga bilden, sanningen! Fakta och forskning och inte påståenden! Artikeln är publicerad tidigare men publiceras här i redigerat skick! Skrönorna om bikerklubbarnas kriminalitet har med åren byggts ut och förmerats för att […]
 • Öppet brev till Lars Korsell, Forskningschef på Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

  Brottsförebyggande Rådet, Brå, är Sveriges enda forskningsenhet som arbetar kring att forska och utvärdera så kallad organiserad brottslighet. Chefen för enheten för forskning om ekonomisk och organiserad brottslighet är Lars Korsell. Brå och Lars Korsell har genom åren konsekvent hävdat att mc-kriminaliteten dels är gravt överdriven och dels uteslutande ett resultat av enskilda individers handlingar!
 • Öppet brev och Uppmaning till Media och Sveriges kommunpolitiker: Visste du detta om västförbuden?

  I förra veckan inledde jag en serie artiklar för att i komprimerad form snabbt och enkelt sprida information om olika företeelser ikring bikerkulturen. I den andra artikeln har vi kommit till de så kallade västförbuden och vad domslut och lag egentligen uttalar om dylika förbud. Att läsa igenom alla rättsinlagor, domslut och dessutom äga kännedom […]
 • Känner du till vad forskningen säger om bikerklubbarna?

  Payback har publicerat en artikel om vad forskningen säger om bikerklubbarna på Newsdesk. Artikeln är riktad till sveriges journalistkår i avsikt att ge direkta kontrollerbara fakta rörande forskningen kring bikerklubbarna men kan självfallet också ha relevans och intresse för alla Paybacks läsare:
 • Öppet brev till Justitieminister Beatrice Ask

  Nedanstående brev har idag, tisdagen den 22 mars, skickats till Justitieminister Beatrice Ask via mejl:
 • Paybacks öppna brev till Rikspolischefen på Newsmill!

  Paybacks öppna brev till Rikspolischefen Bengt Svensson med frågeställningar är nu publicerat på Sveriges största debattsajt Newsmill! Delta gärna i debatten! http://www.newsmill.se/artikel/2011/03/18/ppet-brev-till-rikspolischefen-bengt-svensson
 • Öppet brev till Rikspolischefen Bengt Svensson

  Nedanstående brev har idag, fredagen den 18 mars, skickats till Rikspolischefen Bengt Svensson via mejl:
 • Brå:s handböcker om polisens och kommunernas samverkan!

  På en förfrågan från Payback om när den nyutkomna boken om lokal samverkan mot organiserad brottslighet kommer att finnas tillgänglig via nedladdningsbar pdf-fil samt vad som är skillnaden mellan den äldre versionen och den nya svarade Brå per mejl idag som följer:
Sida 2 av 3«123 »