Expressen försöker återigen kriminalisera bikerföreträdare!

Expressen går idag på löpsedeln ut med bild och namn på bikers under rubriken: Maffians utpressare – Hotar företagare, bilhandlare och unga.

Det må finnas ett antal olika fall där bikers gjort sig skyldiga till utpressning liksom annan form av brottslighet. Det ska vi inte förneka. Individer inom bikerklubbarna begår brottsliga gärningar liksom till exempel Expressens journalister i och med denna publicering gör sig skyldig till. Det är aldrig okay att försöka koppla enskilda individers brottslighet till att utgöra en del av en maffiaverksamhet och det finns ingen som helst anledning att publicera bilder långt efter dom avkunnats på personer.

Men genom den rubrik och bildsättning Expressen gör framstår det som om mc-klubbar och dess medlemmar är en mycket aktiv part vid denna typ av brottslighet vilket inte är med sanningen alls överensstämmande. Expressen förfar med osanning och förvränger grovt fakta rörande vilka grupper i samhöllet som gör sig skyldiga till utpressning! Med andra ord sedvanlig usel kvällstidningsjournalistik med enda avsikt att sälja lösnummer och tjäna pengar på andra människors bekostnad. Ett förfarande som aldrig kan vara acceptabelt eller godtagbart i ett demokratiskt land! Mycket dålig jiournalistik, Expressen!

Dokumenterade fakta kring utpressning

När det gäller utpressning så är den statistik som vi alla har att förhålla oss till, således även Expressen, Brå:s statistik ur MC-brott 1999:6 samt den underöskning som företogs av Sveriges Radio 2007. Bägge undersökningarna har genomförts utefter uppgifter direkt från Kriminlunderrätttelsetjänsten och avser brott begångna både under tiden för medlemskap och före sådant medlemsakp. Siffrorna går dock inte att särskilja varför det ej går att utläsa exempelvis hur många brott de enskilda personerna begått såsom medlemmar i en klubb. Kvar står dock det faktum att mc-klubbsmedlemmar i 27 fall under 21 år fällts för utpressningsbrott. Polisen brukar beräkna att ungefär hälften av utpressningsbrotten avser faktiska skulder varför en mer korrekt siffra skulle vara 13 brott under 21 år. Det finns således absolut inga som helst statistiska belägg för att mc-klubbsmedlemmar skulle vara särskilt benägna att syssla med utpressning. Alla fakta talar istället emot detta.

Under samma 27 år registrerades mc-klubbsmedlemmar för 446 trafikbrott samt exempelvis 149 brott av karaktären eget bruk av narkotika…
Se: http://www.payback.name/?p=2791

Enligt Magnus Osvald, chef för utredningsroteln vid länskriminalpolisen i Stockholm, är det främst i olika gängkonstellationer utpressning används som inkomstkälla. – Men det handlar inte om några mc-gäng, utan snarare mindre grupper och gäng utan några namn som pressar varandra.
http://www.metro.se/nyheter/unga-gang-lever-pa-utpressning/EVHlbc%21lgHZteA97KkuQ/

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin