Brå:s handböcker om polisens och kommunernas samverkan!

På en förfrågan från Payback om när den nyutkomna boken om lokal samverkan mot organiserad brottslighet kommer att finnas tillgänglig via nedladdningsbar pdf-fil samt vad som är skillnaden mellan den äldre versionen och den nya svarade Brå per mejl idag som följer:

”Skillnaden mellan de två böckerna är att den tidigare handboken fokuserade mot organiserad brottslighet och hur den kan förebyggas lokalt. Boken Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete har tagits fram för att vara ett stöd i den samverkan mellan kommun och polis utifrån samverkansöverenskommelser som inletts på flera håll i landet. Boken ger ett förslag på hur samverkan kan struktureras och exempel på hur polis och kommun byggt samverkan på fyra platser i Sverige. Handboken kommer att finnas tillgänglig som en Pdf till hösten”.

De som är intresserade måste således i dagsläget köpa boken.

Om den nya boken

Den nya versionen kan beställas här

Den äldre versionen kan inköpas eller nedladdas här

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin