Skatteverket påstår och Brå presenterar fakta om mc-klubbarna!

Skatteverket följer i polisens spår!

Skatteverket är en av de myndigheter som ingår i  myndighetssamverkan mot så kallad grov, organiserad brottslighet. Från att tidigare ha varit en aktör som varit väldigt försiktig i sina uttalanden har samverkan med polisen satt allt tydligare spår i verkets arbetsmetoder. De har numera till fullo anammat  polisens arbetsmetod att helt frankt framföra åsikter och påståenden som både saknar grund i fakta och forskning och som dessutom står i direkt konflikt och motsats till vad forskningen på området uttalar.

Skatteverkets nationella samordnare i kampen mot organiserad brottslighet, Pia Bergman, uttalar i en artikel idag bland annat följande: Dessutom blir det allt vanligare att utredarna från Skatteverket upptäcker direkta och indirekta kopplingar till kriminella gäng som exempelvis Hells Angels, enligt Pia Bergman.

– En del grupper har personer som man hyr ut svart och tjänar pengar på, en del har indrivningsverksamhet, en del lovar beskydd, en del fabricerar fakturor som man kan ta in i bokföring för att dölja att man har svart arbetskraft och se till att pengar transporteras runt på olika sätt. Det finns många olika nischer, säger Pia Bergman.

Forskning och fakta ger en helt annan bild än Skatteverket

Brå konstaterade för bara ett par månader sedan i en större rapport kring Skattebrott och svartjobb 2011:7, följande:

Sidan 61 (63): “En organisatör svarar på en fråga om huruvida kriminella gäng, som mc-gäng, är verksamma inom organiserat svartarbete: Jag kan säga så här att många av de större skulle inte våga ta in sånt folk. Om något skulle gå snett är de inte rädda för att gå hela vägen. Det är bättre att ha med andra [att göra som] man kan förhandla med”.

Sidan 69 (71): “Däremot tycks vissa aktörer profitera på kriminella gängs skrämselkapital utan att ha någon egentlig koppling till gängen. Genom att hänvisa till gängen bidrar de till att ge Skatteverket en skev bild av vilka som ligger bakom den kriminella verksamheten. Som nämndes i den interna kontrollfasen talar mycket för att exempelvis kriminella gängs betydelse ibland överskattas (jfr även Brå 2007:27). En organisatör svarar på en fråga om varför gängen ofta dyker upp i intervjuer och ärenden”:

“Jag kan förklara för dig varför det blir så. Om jag till exempel har haft en [gångare], så har han frågat mig, vad ska jag säga nu om jag åker fast? Ja, då säger du att du har blivit tillfrågad om det här av en person med utländsk härkomst eller MC-gäng. Ochdu är livrädd. Mer än så kan du inte säga. Sedan ber du alla dra åt helvete och så ber du din advokat att ringa  mig och så får vi se hur vi ska lösa problemet. Så det har gått som kutym i det hela att man alltid skyller på MC-gäng eller utlänningar (skratt)”.

Projektledaren för rapporten, Johanna Skinnari på Brå uttalade i samband med rapportens publicering också följande:
En annan gammal sanning är att den organiserade brottsligheten med mc-gäng i spetsen är mycket aktiv med svartjobb.

– Men det är inte vår bild. Dels ser de som organiserar det här ned på de kriminella, dels vet de att polisen har dem under uppsikt, säger Johanna Skinnari.

Payback Sverige konstaterar

Payback Sverige konstaterar att fakta och forskning i ett ämne alltid slår obevisade och vaga påståenden varför självklart Brå:s faktabaserade uttlanden här ovan till fullo klargör att Skatteverket bara fyller en roll som uppbackare åt polisen numer i deras fantomkamp mot en förföljd bikerkultur!

Länk till artikel med Pia Bergmans uttalande:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5022683

Länk till Brå:s projektledare Johanna Skinnaris uttalande:
http://www.dn.se/ekonomi/affarsman-drivande-i-skattebrott

Fakta och Forskningsslutsatser:
http://www.bra.se/download/18.656e38431321e85c24d80005665/2011_storskaliga_skattebrott.pdf

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin