• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Öppet brev till Lars Korsell, Forskningschef på Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

Öppet brev till Lars Korsell, Forskningschef på Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

Brottsförebyggande Rådet, Brå, är Sveriges enda forskningsenhet som arbetar kring att forska och utvärdera så kallad organiserad brottslighet. Chefen för enheten för forskning om ekonomisk och organiserad brottslighet är Lars Korsell.

Brå och Lars Korsell har genom åren konsekvent hävdat att mc-kriminaliteten dels är gravt överdriven och dels uteslutande ett resultat av enskilda individers handlingar!

Många av slutsatserna och uttalandena från Sveriges enda statliga organ som forskar kring så kallad organiserad brottslighet kan tas del av uti den länkade artikeln:
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/kaenner-du-till-vad-forskningen-saeger-om-bikerklubbarna-605195

1. Brottsförebyggande Rådet och du själv har konsekvent genom åren hävdat att mc-klubbarna inte är kriminella organisationer och att brottsligheten inom kulturen är ett resultat av enskilda individers kriminalitet. BRÅ fick också uppdraget att genomföra den första forskningsbaserade utredningen rörande mc-klubbarna. Rapporten ”MC-brott 1999:6. En rapport som också kom till ovanstående slutsats rörande kriminaliteten inom mc-miljön.

Brå är den enda statliga myndigheten som forskar just kring organiserad brottslighet varför ert ord borde väga väldigt tungt både i debatten och kring olika beslutade åtgärder rörande mc-kulturen. Vad tror du det beror på att BRÅ:s uttalanden aldrig fått något genomslag i vare sig nyhetsrapporteringen kring mc-klubbarna eller i polis och politikers bedömningar och uttalanden kring mc-klubbarna i Sverige?

2. Så sent som i Oktober 2010 förklarade du i Upplandsnytt: – Vår bild är nog den att de här mc-gängen är inte kriminella organisationer eller egentligen kriminella utan att det finns personer i gänget som är involverade i kriminalitet samt förklarade att du tycker det är problematiskt att polis och media pratar om mc-gängskriminalitet.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=4090647

I två olika yttranden kring en mc-medlems vapentillstånd har polismyndigheten och kriminalunderrättelsens ”mc-gängsexpert” yttrat sig enligt följande, om vilket underlag de har för begreppet ”kriminella mc-gäng”:

I Tingsrätten: “Polismyndigheten har använt begreppet “kriminella mc-gäng” i målet. Begreppet har inte använts i någon särskild juridisk betydelse utan det har begagnats genom ett mer allmänt språkbruk (och användningen torde inte heller avvika från sedvanligt språkbruk)”…”Detsamma uppges gälla avseende samma polismyndigheters flitiga användande av begreppet “brottsbenägna mc-gäng”.

I Kammarrätten: “Polismyndighetens återkallelsebeslut utgör inte något hinder för Xxx Xxxx att delta i vad myndigheten valt att kalla kriminella mc-gäng”.

I ett annat fall där en mc-klubbmedlem förvägrades bära fotboja under strafftiden motiverade polismyndigheten sitt skäl för avslag på ansökan enligt följande: ”De sammanslutningar som av rikspolisen sorteras in under grov organiserad brottslighet”.

Vad är din kommentar till att polismyndigheterna, ställda mot väggen, inte förmår lägga fram något annat underlag för att mc-klubbarna skulle vara kriminella organisationer?

Vad är din kommentar till att polisen använt bilden av systemhotande och samhällsfarliga mc-klubbar för att få klubbat igenom den så kallade särskilda satsningen mot grov, organiserad brottslighet samtidigt som de faktiska bevis de kan presentera för att mc-klubbarna skulle vara kriminella organisationer inskränker sig till vedertaget språkbruk, vad de valt att kalla kriminella mc-gäng eller organisationer de sorterar in under grov, organiserad brottslighet?

3. Du har själv såsom representant för Brå, gjort uttalanden kring västförbuden. Bland annat till Upplandsnytt där du ansåg: ”Förbud mot synliga gängemblem på krogar som införts på vissa håll, ser han som ett exempel när man gått för långt och det har också underkänts av domstolar” .

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=4090647

Nu har ett antal kommuner istället börjat använda sig av Plan- och bygglagen för att framtvinga ett skyltförbud på närmast identiska grunder, i form av olägenhet och rädsla för passerande i områdena. Vad är din åsikt om skyltförbud avseende klubbemblem? Anser du även skyltförbud är exempel på när ”man gått för långt”?

Vänliga hälsningar

Peter Schjerva för Nättidningen Payback / Payback Sverige

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin