Öppet brev till Leif G W Persson

Payback fortsätter med sina ”Öppna Brev” skickade till olika mottagare per mejl. Breven fyller en dubbel funktion i det att de dels informerar och upplyser media och de olika brevens mottagare om olika förhållanden kring bikerkulturen och dels att de i förlängningen kan rendera för bikerkulturen värdefulla svar. Denna gång har turen kommit till Leif G W Persson, polisprofessorn som knappast behöver någon närmare presentation.

1. Jag har samlat polismyndigheternas olika belägg för att mc-klubbarna skulle vara kriminella organisationer nedan. Skriftställningen är ett utdrag ur en längre länkad artikel. Anser du det vara ett korrekt beteende att utefter polismyndigheternas uttalande nedan fortfara med att kalla mc-klubbarna för kriminella organisationer?

Polisens ”fantastiska” fyrtal!

Polisen ställdes under 2010 mot väggen i ett rättsfall, där jag själv var juridiskt ombud, och tvingades redovisa vilka bevis de kan förete för begreppet ”kriminella mc-gäng”. Fallet avsåg en persons rätt att inneha vapenlicens då han var medlem i en klubb som enligt polisen hade kopplingar till en specifik sfär. Polisens svar blev i Förvaltningsrätten: “Polismyndigheten har använt begreppet “kriminella mc-gäng” i målet. Begreppet har inte använts i någon särskild juridisk betydelse utan det har begagnats genom ett mer allmänt språkbruk (och användningen torde inte heller avvika från sedvanligt språkbruk)”.

När samma fall 2011 prövades i Kammarrätten försökte polismyndigheten med en ny variant: “Polismyndighetens återkallelsebeslut utgör inte något hinder för Xxx Xxxx att delta i vad myndigheten valt att kalla kriminella mc-gäng”. Återkallelsebeslutet ogillades på grund av polismyndighetens obefintliga bevis i sak för någon mc-klubbs kriminalitet!

I ett helt annat fall angående en klubbmedlems rätt att avtjäna sitt straff med fotboja bestod polisens argumentering av att personen tillhörde ”De sammanslutningar som av rikspolisen sorteras in under grov organiserad brottslighet”.

Nyligen skickade jag ett Öppet brev till polisen i vilket jag frågade med vilken rätt de använder begreppet ”kriminella mc-gäng”? Svaret från Rikskriminalens underrättelsesektionen blev: ”Begreppet kriminella MC-gäng är även en direkt översättning av det engelska begreppet “outlaw MC-gangs” (författarens kommentar: Outlaw översätts med fredlös) vilket är det vedertagna begrepp som används av brottsbekämpande myndigheter över hela världen…De brottsbekämpande myndigheterna inklusive Rikskriminalpolisens underrättelsesektion använder sig systematiskt av begreppet kriminella MC-gäng i olika rapporter, lägesbilder etc som beskriver den organiserade brottsligheten i Sverige”.

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/det-finns-inga-kriminella-mc-gaeng-637468

2. Du har i en intervju uttryckt att mc-gängen är polisens kukförlängare men i din yrkesutövning (mig veterligen) aldrig tagit direkt ställning i debatten om mc-klubbarna. Min fråga är därför: Anser du att mc-klubbarna är kriminella organisationer eller anser du att brottsligheten inom mc-miljön är resultatet av enskilda individers kriminalitet som aldrig kan ledas tillbaka till klubbarna såsom Brå ett flertal gånger fastslagit genom åren?

Intervjun: http://www.youtube.com/watch?v=99wttn6RMTM

Brås olika yttranden om mc-klubbarna:
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/kaenner-du-till-vad-forskningen-saeger-om-bikerklubbarna-605195

Den romerske politikern Cato den äldre brukade avsluta många av sina anföranden i senaten med ”för övrigt anser jag att Karthago bör förstöras”. Payback startar härmed sin egen tradition med att avsluta sina anföranden med följande uppmaning: För övrigt anser jag att alla Nordens bikers skall bojkotta Norway Rock Festival på grund av det beslutade västförbudet!

Vänligen

Peter Schjerva för Nättidningen Payback / Payback Sverige

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin