• Om Norges strategi att bekämpa mc-klubbarna! Del 2

  Den tredje jämförande artikeln över de nordiska staternas strategi för att bekämpa mc-klubbarna berör Politiets bekjempelse av kriminelle MC-gjenger i perioden 2011 till 2015.
 • Om Norges strategi att bekämpa mc-klubbarna! Del 1

  Efter att ha studerat den Svenska strategin och Handlingsplanen för att bekämpa mc-klubbar i Sverige tar vi idag ett första grepp kring den norska strategin. Det gör vi genom att publicera de viktigaste detaljerna och styckena från: Polititihögskolen, Strategier for forebygging av organisert kriminalitet – med MC-gjenger som exempel. Foredrag av Tore Bjorgo, Professor i politivetenskap […]
 • Europadomstolsärendet omfattar nu 1 313 sidor och 233 bilagor!

  Payback Nordens Europadomstolsärende gällande de nordiska ländernas övergrepp mot bikerkulturens medlemmar omfattar nu 1 313 sidor 233 bilagor. 2 enskilda ärenden återstår vars material inte inkommer förrän senare. De 1 313 sidorna avser själva sakframställan och bilagor. Nu återstår under de närmaste två veckorna att rätta och förbättra texten. Numrera bilagor, författa en övergripande och […]
 • Europadomstolsanmälan omfattar nu 774 sidor och 208 bilagor!

    Payback Nordens Europadomstolsanmälan mot de nordiska staterna fortsätter växa! Anmälan är nu uppe i totalt 774 sidor och 208 bilagor. Två större områden återstår samt en större komplettering i ett tidigare område som tillkommer senare i månaden. Arbetet fortsätter med sammanställningen fortsätter. Under tiden visa ert stöd för Payback genom att gå med som […]
 • Paybacks Europadomstolsärende omfattar nu 605 sidor och 156 bilagor!

  Europadomstolsärendet växer och blir alltmer omfattande för varje vecka som går. Ärendet omfattar just nu – Nu 605 sidor och 156 bilagor! Och, fyra stora ämnesområden återstår varför anmälan kommer att svälla ännu mer. Och glöm inte att under tiden Payback arbetar med Europadomstolsärendet ta ett handtag för bikerkulturen genom att skriva på och att […]
 • Europadomstolsärendet sväller! Nu 467 sidor och 115 bilagor!

  Payback Nordens Europadomstolsärend växer undan för undan allteftersom materialet samlas och färdigställts. I dagsläget omfattar anmälan 467 sidor och 115 bilagor. Då ett antal stora ämneskategorier återstår kommer utredningen att växa ännu mycket mer varför benämningen ”Världens största brottskatalog över polismyndigheternas och de nordiska ländernas förövade övergrepp gentemot bikerkulturen” lär uppfyllas med råge! Läs även […]
 • Europadomstolsärendet växer hela tiden! Nu 289 sidor och 60 bilagor!

  Världens största brottskatalog över statens och myndigheternas övergrepp mot bikerkulturen i Norden växer för varje vecka och blir allt större. Idag omfattar sammanställningen 289 sidor och 60 olika bilagor! Och, ärendet har ändå bara påbörjats. Väldigt mycket mer material ligger och väntar på att bli sammanställt och satt in i sin kontext i ärendets sakframställan!
 • Europadomstolsärendet växer hela tiden! Nu 143 sidor tjock!

  Payback arbetar frenetiskt med Europadomstolsärendet som hela tiden växer i omfång tack vare att ni där ute i Norden skickar in allt mer material. Och, stort tack för det, brödrar och systrar! För det är enbart genom att vi tillsammans kämpar för bikerkulturens lika rättigheter vi någonsin kan hoppas vinna kampen!
 • Paybacks anmälan till Europadomstolen blir världens största offentliga brottskatalog över polismyndigheternas och statens övergrepp gentemot bikerkulturen!!

  ”Varje enskild övergreppsform kommer att dokumenteras, kommenteras och därefter specificeras utefter vilka artiklar inom Europakonventionen de respektive övergreppen strider emot. Slutligen kommer den övergripande anmälan att författas i samförstånd mellan de involverade advokaterna”. Så beskrev Payback den kommande anmälan till Europadomstolen i den första artikeln om anmälan. Men vad innebär rent konkret anmälan?
 • Gothia Towers betalar 150 000 kronor för att ställa in Paybacks presskonferens + Polisen eftersöker ärendelista!

  Utgivningsbevis Uppgifter kring Paybacks olovligt hävda avtal kring presskonferensen börjar komma in varför det redan från början är viktigt att påpeka ett viktigt faktum kring Nättidningen Payback. Payback har ett utgivningsbevis vilket innebär att det för myndigheter är förbjudet att censurera och försvåra publicering samt att efterforska källor som ligger till grund för publicerade uppgifter […]
 • Brott mot Grundlag och Europakonventionen skall ge prövningsrätt i Europadomstolen! – Europadomstolsärendet Del 2

  Brott mot Grundlag och Europakonvention Payback har samlat in ett stort antal dokumenterade fall där olika åtgärder polis och myndigheter tillgriper mot bikerkulturen bevisligen bryter mot grundlagens såväl som Europakonventionens stadgade föreningsfrihet, yttrandefrihet, åsiktsfrihet, mötesfrihet med flera artiklar.
 • Payback Norden stämmer de Nordiska staterna på 100 miljoner kronor i Europadomstolen!

  Bikerkulturen har under 20 års tid utsatts för exempellösa och systematiska övergrepp från i första hand polismyndigheternas sida. En alltmer upptrappad förföljelsekampanj riktad mot bikers såväl som bikerklubbarna har under hela perioden accelererat i styrka och antal, för att nu nått en nivå som är fullständigt oacceptabel.
 • Paybacks presskonferens inställd efter påtryckningar och avtalsbrott!

  Paybacks presskonferens om det övergripande ärendet mot de nordiska staternas övergrepp mot bikerkulturen är inställd efter ett nyligen lämnat besked. Avtalet för hyra av lokal till presskonferensen som hyrdes av Advokatfirman Anders Lindstrand 2011-08-23 har per mejl hävts utan saklig grund.
 • Payback Norden inbjuder nordisk media till presskonferens! Del 1

  Paybacks Nordiska riksorganisationer i Sverige, Norge, Danmark och Finland har äran att inbjuda nordiska mediarepresentanter till presskonferens den 28 september. Under presskonferensen kommer Paybacks representanter att presentera detaljerna för ärendet kring att stämma/anmäla de nordiska staterna till Europadomstolen för kränkande av den nordiska bikerkulturens mänskliga fri- och rättigheter.
 • Allt klart inför Europadomstolsärendet förutom anmälningar!

  Advokater, lokal och filmteam är bokade till Presskonferensen! Alla detaljer har fallit på plats vad gäller Europadomstolsärendet den 28 september. Advokat(er), lokal, tid och filmteam är bokade och har lämnat klartecken. Av olika orsaker såsom förhindrande av att det går ”grus i maskineriet avvaktar vi dock med att offentliggöra detaljerna kring arrangemanget tills pressinbjudan omkring […]
 • Om det uppgjorda målet Skatteverket – Thomas Möller!

  Thomas Möller får inte prövningstillstånd i Högsta Förvaltningsdomstolen varför hovrättens dom kvarstår. Möllers advokat säger till medierna att fallet kommer att drivas vidare till Europadomstolen. Det är den rättsliga aspekten av saken. Men det finns två andra mycket märkliga faktorer kring fallet somPayback härmed vill kasta ljus över och som tyder på att ärendet inte fått vare sig […]
 • Payback Norden uppmanar alla bikerklubbar att skicka in dokumentation över bikerförföljelserna!

  Nu får det vara nog! Polisen struntar i såväl lagar som domslut över hela Norden. Sveriges domstolar har exempelvis samfällt underkänt olika kläd- och västförbud. Det bryr sig inte polisen eller olika kommuner det minsta om. Ett faktum som klart och tydligt framgår i det klädförbud som festarrangören och polismyndigheten gemensamt beslutat skall råda på […]
 • Norsk Maffia versus Svensk Maffia

  Boken “Organisert Kriminalitet i Norge”, är skriven av Ole Martin Kristiansen och utkom 2008. Då Ole Martin dels givit ut en bok i samma ämne och dels är författare och journalist liksom Lasse Wierup faller det sig naturligt att titta på hur två olika personer med samma bakgrund ger sig i kast med samma ämne. […]
 • Stöd Paybacks arbete för den nordiska bikerkulturen!

  Stöd Paybacks arbete för den nordiska bikerkulturen. Köp de respektive ländernas tygmärken! Tygmärken Payback Norge, 7 cm högt. Sätt in 100 norska kronor per märke  i förskott. Företagskonto: 8313-9,503 087 990-1 IBAN: SE05 8000 0831 3950 3087 9901 Bankens BIC: SWEDSESS Kontohavare: Peter Schjerva (Nättidningen Payback) Ange namn, fullständig adress inklusive land samt antal märken […]
 • Advokat John Christian Eldens utarbeidelse / konklusjoner ang. den pågående MC-diskrimineringen i Norge som vil bli brukt i videre sakføring

  Vedlagt er Advokat John Christian Eldens utarbeidelse / konklusjoner av den pågående MC-diskrimineringen som nå pågår i Norge fra enkelte politietaters og myndigheters side. Advokat Eldens vurderinger er at de forskjellige myndighetsinitierte tiltak vedrørende nedenstående er i strid med Norsk lov:  1. Adgangsnekt til utesteder på grunnlag av MC-bekledning / MC-symboler, på initiativ fra utesteder  […]
 • Payback Finland har officiellt anslutit sig till Payback-rörelsen!

  Payback Finland hälsas hjärtligt välkommen till Payback organisationen! Payback Finland har nu officiellt anslutit sig till Payback-organisationen under Mika Vesanens ledning. Därmed har ett historiskt samarbete kommit till stånd. Ett officiellt samarbete inom fyra olika länder i Norden under ett och samma namn! En stor och historisk dag för Nordens bikerkultur!!
 • Forfølgelsen av MC-klubbene har gått for langt! Om Payback Norge, Hells Angels intervju, John Christian Elden, Kripos m.m

  MC-klubben gir svært sjelden intervjuer. Når de nå gjør et unntak er det fordi de mener den nye offensiven mot MC-klubbene krenker de grunnleggende menneskerettigheter.  ”Organisasjonen Payback Norge, som har de fleste norske mc-klubber som medlemmer, har bedt meg foreta en juridisk vurdering av at en del kommuner etter oppfordring fra Kripos vil nekte MC-folk å […]
 • Payback Danmark hälsas hjärtligt välkomna til Payback-organisationen!

   En historisk dag för nordisk bikerkultur! Den 6 mars representerar en historisk dag för nordisk bikerkultur! För första gången finns en bikerorganisation under gemensamt namn representerat i tre olika nordiska länder! Det ger en aldrig tidigare uppnådd organisationsgrad samt en betydligt ökad tyngd och trovärdighet gentemot media och politiker.
 • – Må forebygge lovløse MC-miljøer (Politikerne snakker igjen mot bedre vitende)

  http://www.rb.no/Innenriks/Politikk/article5547325.ece
  • av Atle
  • 13 År sedan
  • 2401 Views
 • Shuffle MC – Har ikke vært noe problem

  a http://tb.no/nyheter/har-ikke-vert-noe-problem-1.6137355
  • av Atle
  • 13 År sedan
  • 3184 Views
 • Payback Sverige hälsar Payback Norge hjärtligt välkommen till Paybackorganisationen!

  Välkommen, brödrar och systrar i Norge! Payback Sverige hälsar Payback Norge officiellt välkommen till Payback-organisationen! Det är med en stor glädje och ära att konstatera att Payback nu växt över gränsen och blivit en viktig del av bikerkulturen i vårt grannland Norge! Låt oss stå enade, alla brödrar och systrar i Sverige och Norge, och […]
 • Kan ikke hindre MC-etableringer

  Per A. Thorbjørnsen (V), Christine Sagen Helgø (H) og Odd Kristian Reme (Ap) var i København denne uken for å lære mer om kriminelle MC-klubber. De mener bystyrets vedtak, om at slike klubber er uønsket, er viktig. Politikerne i Stavanger har vedtatt at Hells Angels, Bandidos og Outlaws er uønsket i kommunen. Det betyr likevel […]
  • av Atle
  • 13 År sedan
  • 1059 Views
 • Informasjon fra vår Advokat, Kyrre Eggen!

  Gro Carlsen fra Facebookgruppa Vi som tar avstand fra total forbud for mc vest/ mc tilhørighet i by bildet vil gjerne formidle følgende for Payback’s lesere:
 • Rock’n’Roll vs. Politikk av Tore St Moren

  Tore Moren er en av Norges mest profilerte og kjente gitarister, med lang fartstid i Heavy Metal-miljøet her til lands. Tore har spilt, og spiller i band som The Snakes sammen med Jørn Lande (Jorn), Sid Ringsby og Willy Bendiksen, Wild Willy’s Gang, Ozzmosis (Ozzy Osbourne tributeband) og Jorn (http://www.jornlande.com), atter en gang sammen med […]
Sida 1 av 212 »