Paybacks presskonferens inställd efter påtryckningar och avtalsbrott!

Paybacks presskonferens om det övergripande ärendet mot de nordiska staternas övergrepp mot bikerkulturen är inställd efter ett nyligen lämnat besked. Avtalet för hyra av lokal till presskonferensen som hyrdes av Advokatfirman Anders Lindstrand 2011-08-23 har per mejl hävts utan saklig grund.

Gothia Towers som i ärendet företrätts av Morgan Hallén på Vinge Advokatbyrå, som ju för övrigt verkar vara en rekorderlig firma, har meddelat advokat Lindstrand att någon lokal inte kommer att upplåtas för presskonferensen utan att ge någon form av saklig motivering.

http://www.vinge.se/Nyheter/Nytt-om-Vinge/2011/Vinge-avskedar-anhallen-medarbetare-for-brott-mot-Vinges-regler/


Brott mot demokratin och yttrandefriheten

Att häva ett kontrakt utan motivering dagen före en presskonferens kan i praktiken bara innebära en sak. Att någon utomstående part utövar olaga påtryckningar. Och, vilken part som kan komma ifråga är väl kanske inte så svårt att förstå i detta mål då målet närmast helt och hållet omfattar svenska polismyndigheternas agerande gentemot bikerkulturen.

Så långt har således förföljelsen gått gentemot bikerkulturen att inte ens en intresseförening för bikerkulturen med representation i fyra olika länder längre har möjligheter eller ens rätt att hålla en presskonferens om ett juridiskt ärende!! Och, lägg noga märke till härvidlag att Payback inte är en mc-klubb utan en juridisk företrädare för bikerkulturen!

Detta är just vad ärendet som skulle presenterats offentligt under morgondagen handlar om. Brotten mot alla de mänskliga fri- och rättigheter som bikerkulturen utsätts för dagligen. I detta fallet går polisen in och utövar någon form av påtryckningar för att stoppa presskonferensen och förhindrar därvid en laglig, internationell organisation att hävda sin yttrandefrihet! Så långt har Polisstaten utvecklats under mediatystnad i Sverige. Så nära sin slutliga död är demokratin i Sverige idag!

Hur går vi nu vidare?

Det är försent att hinna bjuda in press till ett nytt ställe tills imorgon och ytterst naivt att tro det ens skulle fungera utan att nästa hyrd lokal skulle utsättas för exakt samma påtryckningar med exakt samma resultat – en ytterligare stoppad presskonferens. Vi kommer därför att istället lägga upp materialet i skriftlig form de närmaste dagarna. En lång version, en kort version samt en ärendelista.

Vad gäller media kan jag bara ännu en gång rikta en uppmaning: Ta tag i förföljelsen mot bikerkulturen! Den äger rum mitt framför era ögon och ni kan inte säga att ni ingenting visste. Det är bara att läsa Nättidningen Payback eller Paybacks pressmeddelanden på MyNewsdesk så får ni den samlade bilden och arten av förföljelserna.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin