Europadomstolsärendet växer hela tiden! Nu 289 sidor och 60 bilagor!

Världens största brottskatalog över statens och myndigheternas övergrepp mot bikerkulturen i Norden växer för varje vecka och blir allt större. Idag omfattar sammanställningen 289 sidor och 60 olika bilagor! Och, ärendet har ändå bara påbörjats. Väldigt mycket mer material ligger och väntar på att bli sammanställt och satt in i sin kontext i ärendets sakframställan!

Media börjar visa intresse!

Tre större medier har under de senaste två veckorna hört av sig och ställt frågor kring ärendets storlek och omfattning samt rörande tidpunkten när materialet är färdigställt. Ett intresse som tyder på en vilja att granska och gräva i det färdigställda materialet som för övrigt blir offentligt i samma ögonblick som det mottagits i Europadomstolen i Strasbourg, Frankrike!

Ärendet försenas på grund av tillkommande ärenden!

Payback får fortfarande in nya ärenden att tillfoga Europadomstolsärendet. Några ärenden har också förannonserats vars material inte kommer att föreligga förrän efter den ursprungligt, planerade slutdatumet den 15 november. Detta faktum innebär att ärendet kommer att bli försenat då ärendenas natur är av så stor vikt att de inte kan utelämnas. Vi arbetar dock på så fort vi någonsin hinner. Och, det viktigaste är inte att slaviskt hålla ett speciellt datum. Det viktiga är att ärendet blir så stort och omfattande som möjligt då det är just storleken och de enskilda ärendenas tyngd och bredd som kommer att bedömas.

Namninsamlingen mot all form av negativ särbehandling av bikerkulturen!

Under tiden Payback arbetar med att sammanställa Europadomstolsärendet i avsikt att förändra och förbättra de framtida villkoren för bikerkulturen i Norden så hjälp oss hjälpa oss alla!

Skriv på Namninsamlingen mot alla former av negativ särbehandling av bikerkulturen! Och, övertyga era brödrar, systrar, vänner med flera att också skriva på. Både klubbar och enskilda personer kan skriva på. Namn och ort är allt som behövs.

Lägg upp uppmaningar på era klubb- och personliga sidor på Facebook och andra ställen. En liten arbetsuppoffring men ack så viktig för bikerkulturen!

Länk till Namninsamlingen:
http://namninsamling.se/index.php?Namn=Namn&sida=2&nid=5917

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin