Om det uppgjorda målet Skatteverket – Thomas Möller!

Thomas Möller får inte prövningstillstånd i Högsta Förvaltningsdomstolen varför hovrättens dom kvarstår. Möllers advokat säger till medierna att fallet kommer att drivas vidare till Europadomstolen. Det är den rättsliga aspekten av saken. Men det finns två andra mycket märkliga faktorer kring fallet somPayback härmed vill kasta ljus över och som tyder på att ärendet inte fått vare sig en allmänsidig belysning eller rättfärdig behandling.

Möllers opublicerade ”Öppna brev”

1. Det första faktumet är att Thomas Möller i inledningen av fallet skrev ett ”Öppet brev” som skickades ut till landets samtliga större medier. Inget märkligt med det om man undantar det faktum att ingen, inte en enda tidning, i Sverige valde att publicera brevet. Tidningarna har självfallet rätt att själva bestämma över sitt innehåll och välja bort eller till olika material men allmänintresset är ju den faktor som alltid styrt publiceringsvalen.

Då det tidigare skrivits spaltmil kring personen är det ett mycket märkligt faktum att samme person helt plötsligt bedömdes sakna all form av allmänintresse. Ett helt osannolikt scenario då media själv byggt upp intresset genom många år. Så här kom en okänd faktor in som gjorde att samtliga medier tog exakt samma redaktionella beslut – att strunta i publiceringen av det öppna brevet… Dock valde en enda tidning att publicera brevet – Nättidningen Payback!

Det Öppna Brevet innehåller Thomas Möllers egen berättelse i samband med ärendet och torde haft ett stort nyhetsvärde. En berättelse som således undanhölls allmänheten vilket osökt får en att undra över orsaken…

Länk till Thomas Möllers Öppna brev:
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/oeppet-brev-till-media-och-allmaenhet-fraan-thomas-moeller-296138

Skatteverket fick förhandsbesked p

2. Den andra märkliga faktorn i ärendet är att Förvaltningsrätten beslutade att riva upp och ogiltigförklara Försäkringskassans beslut om att dra in Thomas Möllers sjukersättning med motiveringen: ”att ett omfattande medicinskt underlag legat till grund för de ersättningar Thomas Möller fått”. Förvaltningsrätten underkände också i sin helhet grunden att låta Skatteverkets beslut, att sköntaxera Thomas Möller på påståendet att Möller haft arbetsförmåga i strid med de medicinska underlagen, ligga till grund för ett beslut om återkallande av Möllers sjukersättning. Förvaltningsrätten skrev: ”Särskilt inte som det av Skatteverkets beslut varken framgår om, i vilken omfattning, eller på vilket sätt Thomas Möller arbetat under de aktuella perioderna”.

Försäkringskassan väljer då att inte vare sig verkställa eller följa Förvaltninsrättens beslut på grund av att en specifik person på Skatteverket nu fått ett förhandsbesked från Kammarrätten att Kammarrätten kommer att gå på Skattemyndighetens linje!!

Lägger man ihop de faktum att samtliga medier gör exakt samma val att inte publicera Möllers brev med det faktum att Skatteverket får ett förhandsbesked från Kammarrrätten rörande det framtida domslutet med att media även i detta fallet väljer att låta bli att skildra det uppenbart rättsvidriga i förhandsbeskedet så tonar en mycket smutsig bild fram. En bild där själva målet är ett spel för gallerierna med redan förutbestämd mediapolicy och värst av allt – domslut!

Thomas Möller dömd före domslut i Kammarrätten!
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/moeller-doemd-foere-domslut-i-kammarraetten-460648

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin