Payback Finland har officiellt anslutit sig till Payback-rörelsen!

Payback Finland hälsas hjärtligt välkommen till Payback organisationen!

Payback Finland har nu officiellt anslutit sig till Payback-organisationen under Mika Vesanens ledning. Därmed har ett historiskt samarbete kommit till stånd. Ett officiellt samarbete inom fyra olika länder i Norden under ett och samma namn! En stor och historisk dag för Nordens bikerkultur!!

Konfrontation när fredstrevaren avvisades!

Den 18 oktober författade jag en bikerpolitisk motartikel under rubriken: ”MC-klubbfesten i Eskilstuna: En välregisserad teaterföreställning i sex akter! Del 3- Basfakta, löften och valmöjligheter! Artikeln innehöll bland annat följande uttalande: ”bikers är kämpar. Ett folk som inte viker ner sig och bara står och tar emot slagen. Vi kommer att organisera oss bättre och bekämpa varje enskild lag, insats och felaktigt påstående, som på diskriminerande och felaktiga grunder riktar sig emot enskilda individer såväl som klubbar inom kulturen. Det är ett löfte och riktiga bikers håller ord! Väljer ni denna väg kommer vi i fortsättningen att bekämpa er varje meter. Ni kommer inte att få någonting gratis!”

Sex månader senare finns nu resultatet. Från att Payback vid en tidpunkten utgjorde en Nättidning och endast en Nättidning har Payback byggts ut till att omfatta ett organiserat arbete i fyra olika länder under gemensamt kampnamn. Och, inspirationen till utbyggnaden var också precis vad jag i artikeln skrev:  ”Vill ni att bikerkulturen, mc-klubbarna skall fortsätta frodas och expandera så har ni valt helt rätt väg. Då är insatser byggda på förföljelser och inte konkreta brottsmisstankar, medialögner och direkta trakasseringar också effektiva verktyg. Och, i så fall skall ni bara fortsätta på den inslagna vägen och förfölja, trakassera och medialt smutskasta bikerkulturen. Det kommer, som det visat sig under de senaste åren att oundvikligen få kulturens medlemmar att skärpa sinnena, föröka den egna övertygelsen och sluta sig än hårdare tillsammans”.Artikeln avslutades med följande fredstrevare till polismyndigheterna: ”Ni väljer själva väg…Vi bryr oss inte. Vi viker oss inte. För vi är här för att stanna oavsett vilken väg ni väljer. Vi är här för att säkra vår kulturs överlevnad och välgång! Med organiserad kamp eller i ett vaksamt fredstillstånd”.

Vi ser nu att profetian gått i uppfyllelse. De alltmer dramatiska förföljelserna mot kulturen, de senaste månaderna speciellt i Finland, Danmark och Norge har fått till resultatet att bikerkulturen slutit  sig samman för att under gemensamt flagg slå tillbaka. Precis som jag beskrev i ovanstående artikel. Jag gav polismyndigheten en öppning att sluta med trakasseringarna och därmed få bikerkulturen att slappna av men de valde en motsatt väg som innebär konfrontation och där är vi nu! Vidare planer för ett mycket stort gemensamt ärende och likaså för en större gemensam manifestation finns och kommer att presenteras vid ett senare tillfälle!

Vad kan väl passa bättre än att avrunda artikelns informationsdel med än Twisted Sisters textrader från låten We´re not gonna take it: Oh We’re Not Gonna Take It,  no, We Ain’t Gonna Take It,  oh We’re Not Gonna Take It Anymore!

Avslutande ord!

När jag skrev ovanstående artikeltext visste jag att om polisen fortsatte sin angreppstaktik skulle jag aktivt verka för en ökad organisationsgrad inom såväl Sverige som i Norden i övrigt. Jag hade dock ingen klar strategi för hur arbetet skulle utvecklas i mer organiserad riktning. Så, plötsligt slog det mig att eftersom jag ändå driver olika rättsfall inom Sverige så behöver jag ett mer organisationslikande namn varför jag registrerade dubbelnamnet Nättidningen Payback /Payback Sverige. Dels för att kunna skriva under Nättidningsnamnet och dels för att ha ett alternativt juridiskt namn att använda i juridiska ärenden. Efter kontakt med olika personer inom den nordiska bikerkulturen har därefter bitarna fallit på plats, en efter en. Och, sex månader senare står jag och bikerkulturen vid fullbordat faktum – Att Payback nu blivit en samnordisk kamporganisation för Nordens bikerkultur! Ett faktum som rör även en bikers gamla hjärta på grund av det stora förtroendet som visats mig från nordens bikerkultur! Nu går vi vidare och startar arbetet på en ny, högre nivå och med möjligheter och kapacitet som vi aldrig någonsin tidigare haft att bekämpa alla trakasserier riktade mot bikerkulturen och dess medlemmar i Norden!

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/mc-klubbsfesten-i-eskilstuna-en-vaelregisserad-teaterfoerestaellning-i-sex-akter-del-3-basfakta-loeften-och-valmoejligheter-522437

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin