Informasjon fra vår Advokat, Kyrre Eggen!

Gro Carlsen fra Facebookgruppa Vi som tar avstand fra total forbud for mc vest/ mc tilhørighet i by bildet vil gjerne formidle følgende for Payback’s lesere:

Informasjon fra vår Advokat, Kyrre Eggen!

“Vi har i dag mottat mail fra advokaten vår Kyrre Eggen, som sier at INGEN av de mange utestedene i Haugesund har besvart hans brev fra 7. februar der han har bedt utestedene gjøre rede for om de har innført mc vest og symbol forbud og om de har planer om å opprettholde forbudet til tross for at vi hevder det er rettstridig. (brevet ligger ute blandt bilder her på facebookgruppen)
 
Eggen ga utestendene to ukers svarfrist, men ingen har altså svart.
 
Etter råd fra Kyrre Eggen vil vi da unnlate å respektere forbudet.
 
Som Eggen skriver : “Jeg foreslår at dere bare unnlater å respektere ”forbudet”. Dersom noen nekter dere adgang, så si at det har de ikke anledning til å gjøre, og si at dere bare skal inn for å kjøpe en kopp kaffe eller lignende. Enten fortsett å gå inn og nekt å fjerne dere. Dokumenter hendelsen(e). I den utstrekning politiet kommer og skal ilegge forelegg eller lignende, så nekt å vedta forelegget. På det viset kan en sak komme opp, dersom dere ønsker å få dette rettslig prøvet. Alternativet er selv å initiere en rettssak, men det vil naturligvis kunne koste en del penger.”

Vi oppfordrer dere å følge advokatens råd, men det er samtidig viktig at alle opptrer ordenlig og IKKE går ut for å lage bråk og provokasjon. Det er ikke dørvaktene som står ansvarlig, de utfører bare jobben sin og kan ikke lastes for forbudet. Vi vil gjerne motta dokumentasjon fra dere, slik at vi kan benyttte denne dokumentasjonen i en rettslig prossess”.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin