• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Payback Sverige hälsar Payback Norge hjärtligt välkommen till Paybackorganisationen!

Payback Sverige hälsar Payback Norge hjärtligt välkommen till Paybackorganisationen!

Välkommen, brödrar och systrar i Norge!

Payback Sverige hälsar Payback Norge officiellt välkommen till Payback-organisationen! Det är med en stor glädje och ära att konstatera att Payback nu växt över gränsen och blivit en viktig del av bikerkulturen i vårt grannland Norge! Låt oss stå enade, alla brödrar och systrar i Sverige och Norge, och föra en gemensam kamp under Paybacks namn och fana för våra fri- och rättigheter, i skrift såväl som i ting!

Payback Norge

Ifrån att Nättidningen Payback under en tid fungerat både som Payback Sveriges och Payback Norges officiella organ tog Norge steget fullt ut och stiftade under fredagen den 25 mars Payback Norge officiellt, en självständig organisation, byggd utefter samma modell som i Sverige. Payback Norge kommer framöver att ledas av en trio bestående av Rubi Synøve Bøhmer Jørgensen, Runar Kalvik og Atle Jørgensen.

All information från Payback Norge kommer att förmedlas via den gemensamma plattformen Nättidningen Payback, http://www.payback.name/, samt via Facebookgruppen.

Gemensamma mål och metoder

Den organisationsgemensamma målsättningen för Payback i Norge och Sverige är att förbättra klimatet för bikerkulturen genom att ge korrekt information om bikerkulturen, dess drivkrafter och mekanismer. Payback kommer, med Payback Norges egna ord, att framledes fungera som en koordinator och nyckelorganisation i den gemensamma kampen framöver gentemot bikerkulturens belackare.

Genom Payback finns en enkel modell att föra en bikerpolitisk kamp. En lös organisationsform för effektiva skrivelser samt ett gemensamt namn för en organisation att föra juridiska ärenden inför domstol.

Vad ger då en gemensam organisation?

En organisation med gemensamt namn i skilda länder ger en naturlig motpart för media och politiker att vända sig till samt en möjlighet att öppna dialog med. Tyngden, bredden och förtroendet för arbetet ökar naturligt vid en internationalisering. Payback blir större och arbetet får per automatik en större tyngd och trovärdighet utåt.

Det kommer även att långsiktigt generera framgång. Kanske inte idag och kanske inte imorgon. Men långsiktigt, via ett konstant presenterande av korrekta fakta, genom att hänvisa till alternativa fakta och genom att vända oss direkt till media och politiker. Sist, men inte minst, igenom att vi har lagen på vår sida och därigenom framöver kommer att vinna alltfler rättsfall vilket automatiskt kommer att generera god pr och bli omöjligt att bortse ifrån!

Inbjudan till Finland och Danmark

Nu väntar vi på att våra brödrar och systrar i Finland och Danmark också ansluter sig till Payback. Det finns en färdig Nättidning att lägga in korrekt information kring bikerkulturen och sprida era länders klubbversioner utifrån. Payback har också en färdig nyhetsportal som når era länders journalister och massmedieredaktioner. Ett lättarbetat och färdigt koncept att ta i bruk för er/era funktionärer. Medlen och de gemsamma forumenen finns således för en samnordisk organisation med identiska plattformar och för en gemensam kamp för den nordiska bikerns fri- och rättigheter.

För vi är så mycket starkare tillsammans än vad vart och ett land är ensamt. Med gemensamt namn, arbetsform och plattformar blir det omöjligt att längre tysta oss. Den nordiska bikerns sida av saken kan då inte längre bara förtigas, nonchaleras och tystas ner. Den kommer att välla fram i mängd och styrka och media kommer att bli tvingad att uppfylla de krav på opartiskhet i nyhetsrapporteringen som alltid varit dem ålagda men inte förut kommit till uttryck! Så, låt oss föra en gemensam kamp framöver för den Nordiska bikerns rättigheter. Låt oss göra varje lands sak till vår sak! Brödrar och systrar sida vid sida visande på styrkan i ett nordiskt bikerbrödraskap!

Payback Norges Facebookgrupp:

http://www.facebook.com/pages/PayBack-Norge/135351236538583

Payback Sveriges Facebookgrupp:
http://www.facebook.com/pages/N%C3%A4ttidningen-Payback-Payback-Sverige/171391599563018

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin