Om Norges strategi att bekämpa mc-klubbarna! Del 2

Den tredje jämförande artikeln över de nordiska staternas strategi för att bekämpa mc-klubbarna berör Politiets bekjempelse av kriminelle MC-gjenger i perioden 2011 till 2015.

Vi saxar stycken från rapportens sida 22:

Imidlertid er tiltak som rammer livsstilen, idealene og motivasjonen for å begå kriminalitet effektive.For MC-gjengene vil konsekvenser for klubben og livsstilen være sterkt uønsket. Øverst på listen av effektive tiltak er de som rammer nettverket, for eksempel ansvarliggjøring av klubben eller avdelingen som sådan eller av medlemmene fordi de er medlemmer. Eksempler på slike tiltak kan være inndragning av «klubbens» midler og skjenkebevilling
eller pålegg om flytting, demontering av gjerder, videokameraer osv.

Nest øverst på listen over effektive tiltak som politiet kan anvende, er de som retter seg mot medlemmets klubbmedlemskap, for eksempel inndragning av «colors» og førerkort, oppholdsforbud ved klubblokaler eller liknende.

Siden inndragningskrav mot kriminelle medlemmer er av stor betydning for innsatsen, må politiet blant annet kartlegge økonomien i MC-miljøet i etterretningssporet. Inndragning forhindrer vedkommende, og eventuelt klubben, i å profittere på kriminalitet.

Når kriminelle nøkkelaktører blir identifisert, kan politiet iverksette rettede mottiltak i form av såkalt objektutvelgelse eller «targeting».

Länk till dokumentet:

https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/politidirektoratet/Vedlegg_1096.pdf  

Länkar till fler norska dokument rörande åtgärder riktade mot norska bikerklubbar 

Det har även lagts motioner i Stortinget, den norska motsvarigheten till den svenska riksdagen om åtgärder mot mc-klubbarna i stil med de redovisade handlingsplanerna i de tidigare artiklarna rörande Sveriges och Norges åtgärde riktade mot mc-klubbarna:
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2011-2012/inns-201112-058/?lvl=0

Länk till Meld. St. 7, Kampen mot organisert kriminalitet – en felles insats, som hänvisas till ett flertal gånger i Stortingsskrivelsen:

http://www.regjeringen.no/pages/14758927/PDFS/STM201020110007000DDDPDFS.pdf    

Länk till tidigare artikel om Norges strategi för att bekämpa mc-klubbarna:
http://www.payback.name/?p=4473

Länk till artikeln om den Svenska Handlingsplanen:
http://www.payback.name/?p=4464

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin