Payback Danmark hälsas hjärtligt välkomna til Payback-organisationen!

 En historisk dag för nordisk bikerkultur!

Den 6 mars representerar en historisk dag för nordisk bikerkultur! För första gången finns en bikerorganisation under gemensamt namn representerat i tre olika nordiska länder! Det ger en aldrig tidigare uppnådd organisationsgrad samt en betydligt ökad tyngd och trovärdighet gentemot media och politiker.

Payback Sverige och Payback Norge hälsar Payback Danmark  hjärtligt välkommen till Paybackorganisationen!

Det är därför med största glädje vi inom Payback Sverige och Payback Norge idag välkomnar Payback Danmark till organisationen!!

PRAKTISK BETYDELSE AV EN ORGANISATION SOM VERKAR UNDER GEMENSAMT NAMN

Trovärdighet och Tyngd

 Igenom att driva en samnordisk organisation under ett gemensamt namn och med en gemensam nyhetsportal gentemot de olika ländernas journalister och mediaredaktioner samt genom användandet av en gemensam nättidning uppnås en mycket hög trovärdighet och tyngd. Media leds till samma webbadresser där de får del av inte bara landets nyheter och inlägg utan även de övriga ländernas skrivelser både på Nättidningen Payback och på MyNewsdesk.

Informationsutväxling över gränserna

Igenom Payback har nu det nordiska bikersamfundet även skapat en organisation för utväxling av information och erfarenheter över de nordiska länderna. Information som kan användas inte bara i ett land utan numera i tre. Detta kan ha stor framtida betydelse då vi bekämpar samma företeelser i de olika nordiska länderna såsom exempelvis västförbuden.

Drivande av Rättsfall

Ett annat viktigt exempel är fördelarna vid drivandet av olika rättsfall. Med enkla medel kan vi nu utväxla information och dokumentation över drivna rättsfall och dess utslag i ett land och dela med oss av information och dokument till de övriga länderna. Därigenom ökar drastiskt förutsättningarna till framgångsrika framtida rättsprocesser!

Gemensamma rättsfall

Sverige och Danmark är medlemmar i Europeiska Unionen. Norge har via sitt medlemskap i Efta ett samarbetsavtal med EU. Det innebär i praktiken att Paybacks olika landsdorganisationer i framtiden kan driva gemensamma rättsliga övergrepp gentemot bikerkulturen till EU-domstolen för utslag med rättslig verkan i alla länderna. Payback kan då samla information och dokumentation från alla länderna och lägga fram som bevis för sin sak. Detta kan ha stor praktisk betydelse för exempelvis ett ärende rörande övergripande olaglig trakassering eller exempelvis ett västförbud. Ett rättsligt utslag i Europadomstolen har då full rättslig verkan i samtliga länder med Paybackrepresentation och även i länder som saknar en Paybackorganisation, vilket kan få betydelse i länder med ett mer omfattande västförbud exempelvis där specifika klubbemblem är förbjudna i en delstat eller i en specifik stad.

INFORMATION

Nättidningen Payback

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name  Nättidningen Payback är ocksådet officiella organet för Payback Sverige, Payback Norge och Payback Danmark.

Payback är ett bikerpolitiskt organ

Payback är ett bikerpolitiskt organ för opinionsbildning i form av bikerpolitiska skrivelser samt drivande av övergripande juridiska ärenden vars utgång påverkar flertalet inom bikerkulturen. Payback kommer att driva vissa ärenden själv och i andra anlita juridisk expertis.

Payback är en samnordisk organisation

Payback är en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge och Danmark. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge och Payback Danmark. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot medai och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin