• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Payback Norden uppmanar alla bikerklubbar att skicka in dokumentation över bikerförföljelserna!

Payback Norden uppmanar alla bikerklubbar att skicka in dokumentation över bikerförföljelserna!

Nu får det vara nog! Polisen struntar i såväl lagar som domslut över hela Norden. Sveriges domstolar har exempelvis samfällt underkänt olika kläd- och västförbud. Det bryr sig inte polisen eller olika kommuner det minsta om.

Ett faktum som klart och tydligt framgår i det klädförbud som festarrangören och polismyndigheten gemensamt beslutat skall råda på festivalerna i Piteå och Luleå kommun. Därför tar vi nu kampen utanför Nordens gränser till Europadomstolen!

Samla ihop allt material ni har och skicka in!

Varför väljer vi då att gå till Europadomstolen? Jo, för Europakonventionen ger inte utrymme eller lagstöd för några som helst former av begränsningar eller inskränkningar av förenings- eller yttrandefriheten, som inte har ett uttalat stöd av eller bemyndigande i lag. Ett stöd som saknas för närmast varje form av åtgärder som riktats mot bikerkulturen i Norden!

I och med det saknade lagstödet är också möjligheterna mycket goda för att vinna gehör för vår sak och för att få alla former av förföljelser riktade mot bikerkulturen olagligförklarade, med full rättsverkan i samtliga EU-länder via ett gemensamt mål i Europadomstolen!

Uppmaning från de Nordiska Payback-organisationerna!

Därför måste nu alla Nordens bikerklubbar och enskilda bikers göra gemensam sak och ta alla former av övergrepp till Europadomstolen och där få dem förklarade att vara i strid med såväl Europakonventionen som nationella grundlagar. Det är enda sättet att få stopp på alla trakasserier som polis och myndigheter riktar mot bikerklubbar och dess medlemmar.

När vi konstaterat detta finns bara en sak att göra. Vi måste samla ihop alla former av dokumentation rörande övergrepp och skicka materialet till de olka nationella Payback-representanterna. Äldre anmälningar eller domslut som oavsett utgången visar på förföljelserna. Utpekande av klubbar eller enskilda medlemmar som kriminella i domslut eller media (artiklar). Dokumentation över razzior, husrannsakningar, masskontroller av id, blodprov, olaga visiteringar samt allting annat som drabbat er som klubb eller enskilt medlemskap.

Ja, allt material som innebär särbehandling på grund av klubbanslutning eller som ni anser vara juridiskt fel. Det är bättre att skicka in för mycket än för lite. Ta helt enkelt rubbet ni kan skrapa ihop!

Mängden och bredden av dokumentation är avgörande för ärendets framgång!

För det är mängden av dokumentation som kommer att vara helt avgörande för om ärendet tas upp av Europadomstolen. Antalet ärenden och bredden i anmälningarna. Det vill säga att vi kan få ihop underlag för att förföljelserna är omfattande och sker på väldigt många olika områden.

Det behöver inte vara tidigare anmälda saker heller. Skriv med egna ord en enkel berättelse om saker som drabbat er som klubb eller medlem. Ta med när och var det skedde och vad som hände. Skriv slutligen under med namn och klubb. Strunta i språket. Det är inte språkbehandlingen som kommer att bedömas utan händelsen!

En chans som aldrig återkommer att få stopp på förföljelserna!

Vi har nu en historisk möjlighet att få slut på alla förföljelser mot nordens mc-klubbar och medlemmar. Men, vi får bara en chans att få upp ett sådant ärende till prövning. En senare prövning kommer helt säkert att avslås. Det är här och nu det gäller! Så låt oss ta ett gemensamt tag och samla ihop allt material som finns och lägga fram det för bedömning i Europadomstolen!

Om presskonferensen och ärendets gång

Paybacks Nordiska organisationer (Sverige, Norge, Danmark och Finland) kommer tillsammans med juridiska representanter att hålla en presskonferens med inbjuden media den 21 september och presentera ärendet. Vi kommer då också att ta upp de skilda arter av övergrepp som kommer att ligga till grund för anmälan. Skicka därför in materialet så fort som möjligt så vi kan hinna titta på det innan. Efter den 21 september kommer materialet att sammanställas för att senast i November lämnas in till Europadomstolen.

Skicka material till:

Payback Sverige
C/O Schjerva
Kommendantsvägen 38
291 36 KRISTIANSTAD
peter@payback.name
paybackpeter@hushmail.com

Atle Jørgensen
Payback Norge
Postboks 93
Bekkelagshögda
1109 Oslo
atljoer@online.no

Payback Denmark
c/o Gitte Jakobsen
Nytorv 6.1
4230 Skaelskör
paybackdenmark@hushmail.com

Payback Finland
Mika Vesanen
paybackfinland@hushmail.com

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin