Europadomstolsärendet växer hela tiden! Nu 143 sidor tjock!

Payback arbetar frenetiskt med Europadomstolsärendet som hela tiden växer i omfång tack vare att ni där ute i Norden skickar in allt mer material. Och, stort tack för det, brödrar och systrar!

För det är enbart genom att vi tillsammans kämpar för bikerkulturens lika rättigheter vi någonsin kan hoppas vinna kampen!

Europadomstolsärendet omfattar idag 143 sidor och kommer att växa väsentligt framöver!

Payback kommer med ojämna mellanrum framöver uppdatera er läsare om hur ärendet framskrider. Idag omfattar Europadomstolsärendet tillsammans 143 sidor vilket bara det är en anmärkningsvärd omfattning. Ärendet är dock bara i inledningsskedet av sammanställningen. Den slutliga omfattningen av anmälan kommer att avse många hundra sidor till.

Världens största brottskatalog över de nordiska staternas och polismyndigheternas övergrepp!

Det är nämligen fakta som jag berättade tidigare – Att Payback Nordens Europadomstolsärende kommer att skapa världens största, offentliga brottskatalog över de Nordiska staternas och polismyndigheternas övergrepp gentemot bikerkulturen!

Allt om västförbudet inklusive riksdagsmotionen kommer att anföras till Europadomstolen!

Någon undrade om vi skulle ta västförbuden ute i Sverige till Europadomstolen? Självklart! Vi har allt material kring detta och kommer även att anföra det nya påfundet med att motionera om ett grundlagsstridigt västförbud i såväl offentliga lokaler som restauranger.

Relaterade artiklar:
http://www.payback.name/?p=4002

http://www.payback.name/?p=4072

 

 

 

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin