Om Norges strategi att bekämpa mc-klubbarna! Del 1

Efter att ha studerat den Svenska strategin och Handlingsplanen för att bekämpa mc-klubbar i Sverige tar vi idag ett första grepp kring den norska strategin. Det gör vi genom att publicera de viktigaste detaljerna och styckena från: Polititihögskolen, Strategier for forebygging av organisert kriminalitet – med MC-gjenger som exempel. Foredrag av Tore Bjorgo, Professor i politivetenskap vid Politihögskolen.

Tyvärr, måste vi meddela att den danska strategin numer är bortplockad från internet varför vi inte kan analysera den här. Vi kommer dock att publicera ytterligare en del om den norska strategin. Jämför gärna med den svenska strategin och se likheterna.

Strategin i detalj

Hovedstrategier for forebygging av organisert kriminalitet (outlaw MC-gjenger)

Normdannelse mot aksept av kriminelle MC-gjenger

Avskrekking ved å øke kostnadene ved deltakelse i gjengen og de kriminelle aktivitetene

Inkapasitering ved å frata MC-gjengene evnen til å drive sin virksomhet, og særlig kriminelle aktiviteter; nøytralisere ledere og andre sentrale personer

Normdannelse mot kriminelle MC-gjenger

Mekanisme: Bygge normative barrierer mot deltakelse i og samrøre med virksomheten til kriminelle MC-gjenger

Virkemidler: Lovgivning, offentlige uttalelser, holdnings-markeringer, mediedekning, debatt, sosiale medier

Avskrekking ved å øke kostnadene

Mekanisme: Øke kostnadene ved deltakelse i kriminalitet og kriminelle MC-gjenger gjennom trussel om straff og uformelle negative sosiale sanksjoner; ”gjøre live surt for dem”, reduserer motivasjonen

Virkemiddel: Strafferettslig forfølgelse, stadige kontrolltiltak, øke de sosiale kostnadene ved deltakelse i miljøet, innreiseforbud, skjenkebevilling, plan- og bygningslov, forbud mot å bære ”colours” på utesteder

Redusere gevinstene fra kriminalitet og deltakelse i MC-gjenger

Virkemidler: ”Plukke fjæra av dem”, inndragning av kriminelt utbytte, uroe miljøet så mye at deltakelse blir en sosial belastning, redusere statusen og de sosiale godene

Avverging av voldsaksjoner og andre kriminelle handlinger

Virkemiddel:

Spaning, avlytting, informanter, infiltrasjon og andre skjulte metoder
Arrestasjoner eller uroing i forkant
Beslag av våpen og narkotika
Tidlig intervensjon med dialog og advarsel
Bekymringssamtaler med deltakere eller deres pårørende (kjærester, foreldre)
Kontroller og ransaking av personer, kjøretøy og klubblokaler
Informasjonsdeling mellom ulike etater og informasjon til publikum

Inkapasitering (uskadeliggjøring)

Mekanisme: Frata kriminelle aktører kapasiteten til å gjennomføre kriminelle handlinger
Virkemiddel: Fengsling; beslag av våpen, eksplosiver, økonomiske ressurser, kjøretøy. Nøytralisere ledere, positive tiltak mot de andre.

Beskytte sårbare mål og trusselutsatte personer

Virkemiddel: Plan- og bygningsloven, forbud mot å bære ryggmerker på utesteder, vitnebeskyttelse, gjøre det lettere å varsle om ulovlig pengeinnkreving, trafikkregulering

Länk till föredraget i sin helhet:
http://www.krad.no/images/stories/powerpoints/mc-krim-tore-bjorgo.pdf

Svensk Strategi:
http:.name//www.payback/?p=4464

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin