Europadomstolsärendet omfattar nu 1 313 sidor och 233 bilagor!

Payback Nordens Europadomstolsärende gällande de nordiska ländernas övergrepp mot bikerkulturens medlemmar omfattar nu 1 313 sidor 233 bilagor. 2 enskilda ärenden återstår vars material inte inkommer förrän senare.

De 1 313 sidorna avser själva sakframställan och bilagor. Nu återstår under de närmaste två veckorna att rätta och förbättra texten. Numrera bilagor, författa en övergripande och kortfattad anmälan samt tillföra de två inkommande ärendena. Därefter är ”Världens största brottskatalog över de nordiska myndigheternas övergrepp gentemot bikerkulturen” färdigställd.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin