• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Gothia Towers betalar 150 000 kronor för att ställa in Paybacks presskonferens + Polisen eftersöker ärendelista!

Gothia Towers betalar 150 000 kronor för att ställa in Paybacks presskonferens + Polisen eftersöker ärendelista!

Utgivningsbevis

Uppgifter kring Paybacks olovligt hävda avtal kring presskonferensen börjar komma in varför det redan från början är viktigt att påpeka ett viktigt faktum kring Nättidningen Payback. Payback har ett utgivningsbevis vilket innebär att det för myndigheter är förbjudet att censurera och försvåra publicering samt att efterforska källor som ligger till grund för publicerade uppgifter på Paybacks sajt. Paybacks utgivningsbevis har nummer: 2009-067 och är giltigt till och med 2017.

Gothia Towers betalar minst 150 000 kronor för att avlysa Paybacks presskonferens!

Enligt en källa med mycket god insyn som kontaktat Payback så anlitade Gothia Towers dagen före Paybacks presskonferens den mycket dyra och internationellt verksamma advokatbyrån Vinge och dess delägare Morgan Hallén i enda syfte att häva ett sedan över en månad ingånget avtal om presskonferens.

Vinge Advokatbyrå som förutom i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg även har kontor i Bryssel, Hong Kong och Shanghai debiterar Gothia Towers 10 000 kronor per timme samt debiterar 50 000 kronor för uppdragsåtagandet. Efter möte i 7 timmar under tisdagen kan vi konstatera att det hävda avtalet hitintills således kostat Gothia Towers 7 h x 10 000 kronor + 50 000 kronor i uppdragsersättning = 120 000 kronor + moms. Till denna initiala kostnad tillkommer därefter de olika former av kostnadsersättningar som begärs och som uppkom genom den inställda presskonferensen. Kostnader för uppkommen skada, biljetter, hotellrum m.m

Frågan är: Vad har Gothia Towers för intresse av att häva ett sedan länge ingått avtal dagen före en presskonferens och betala dessa hutlösa summor? Vilken är den part som trycker på i bakgrunden och som tvingat fram avlysningen av presskonferensen? Vem har intresse av att presskonferensen inte kommer till stånd? Vem riktade sig presskonferensens innehåll i huvudsak emot?

http://www.vinge.se/Ovrigt-innehall/Medarbetare/Goteborg/Delagare/Hallen-Morgan/?o=365

Ärendelista

Fyra journalister representerande olika svenska medier har under dagarna efter presskonferensens avlysande kontaktat Payback för att få information kring hävandet av avtalet samt om ärendets natur dock utan att hittills med enda rad skrivit om ärendet i något media.

En av dessa journalister uppgav att Polismyndigheten kontaktat ett antal nyhetsmedier och gjort en förfrågan om de var villiga att söka information för polismyndighetens räkning över vilka ärenden som Paybacks Europadomstolsärende kommer att omfatta.

Då Payback inte kan bedöma Polismyndighetens inneboende syfte med den specifika informationssökningen har Payback därför beslutat att inte publicera en sådan ärendelista såsom tidigare annonserats.

En ytterligare artikel kommer dock att publiceras på söndag eller måndag avseende ärendets konsekvenser för de anmälda staterna och polismyndigheterna. Ett faktum som inte tidigare redovisats men som förmodligen är orsaken till att så mycket medel och energi läggs på att motarbeta Paybacks anmälan till Europadomstolen.

Relaterade artiklar:

Payback Norden stämmer de Nordiska staterna på 100 miljoner kronor i Europadomstolen
http://www.payback.name/?p=4002

Brott mot grundlag och europakonvention:
http://www.payback.name/?p=4053

 

Paybacks presskonferens inställd efter påtryckningar och avtalsbrott:
http://www.payback.name/?p=4040

Payback Norden

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin