• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Till polisens övriga och hemliga samarbetspartners: Bekänn, berätta och gör avbön!

Till polisens övriga och hemliga samarbetspartners: Bekänn, berätta och gör avbön!

Unite&Fight

Polisens officiella samverkanspartners

I Polisens senaste rapport och redovisning av resultatet av den myndighetsgemensamma särskilda satsningen mot organiserad brottslighet redovisades följande myndigheter såsom ingående i den myndighetsgemensamma satsningen:

Polisen                                                           Kustbevakningen
Ekobrottsmyndigheten                              Skatteverket
Försäkringskassan                                      Säkerhetspolisen
Kriminalvården                                           Tullverket
Kronofogden                                                Åklagarmyndigheten

Länk till rapporten:
http://www.payback.name/wp-content/uploads/GOB_Rapport_2012_web.pdf

Om polisens inofficiella samverkanspartners

Den dokumentation vi besitter angående den under gårdagen redovisade samverkan mellan media och polisen upptar även andra samarbetspartners som inte är de ovan officiella och redovisade samverkansmyndigheterna.

Över 20 olika aktörer samverkar med polisen enligt vår dokumentation. Ett antal av dessa är ingen överraskning och heller ingen direkt nyhet. Men, det finns ett antal ytterligare aktörer som bedriver icke-offentlig verksamhet som är förvånande för att inte säga direkt sensationella partners och som samtidigt förklarar en hel del av olika åtgärder och insatser mot bikers och bikerklubbar över åren samt hur polisen arbetar olaga och på bred front med att initiera insatser utan erforderligt lagstöd.

Vi uppmanar även härvidlag alla de polisens samarbetspartners som hemligt och högst inofficiellt samarbetar och samverkar med polisen att träda fram i ljuset och berätta om samarbetet och att stå upp för rättssäkerheten och demokratins värderingar. Vi ger er härvidlag en chans som inte återkommer att göra avbön.

Ni får fullt källskydd under Paybacks grundlagsskyddade verksamhet!

Även härvidlag redovisar vi också till att Nättidningen Payback äger utgivningsbevis, 2009-067, och att vår verksamhet därmed är grundlagsskyddad vilket innebär att det är förbjudet för myndigheter att eftersöka våra källor samt att vi under straffansvar är skyldiga att skydda våra källor.

Länk till artikeln om Kriminaljournalistikens symbios med polisen: http://www.payback.name/?p=11032

Länk till artikel om medias samverkan med polisen: http://www.payback.name/?p=11037

Länk till artikel om Payback Sveriges Sopsatsning: http://www.payback.name/?p=10290

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin